Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Sveriges FoU-klimat har försämrats i coronatider

Forskning & utveckling Betyget för det svenska FoU-klimatet sjunker. Det visar IVA:s årliga FoU-barometer där forskningsansvariga i 100 svenska företaget har svarat. Dessutom är det fortsatta svårt att hitta kompetens.

Sveriges FoU-klimat har försämrats i coronatider
Kompetenstillgången är den faktor som företagen rankar allra högst inför sina FoU-beslut. Bild Stock Adobe.

Jämfört med förra året är det en lägre andel företag som är positiva till förutsättningarna för att investera i FoU i Sverige. Förra året svarade 83 procent att det svenska FoU-klimatet är ”bra” eller ”mycket bra”. I år är andelen 69 procent.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Coronakrisen slår olika beroende på bransch. FoU-barometerns intervjuer med forskningsansvariga visar att det är fordonsindustrin som har drabbats hårdast med produktionsstopp och neddragningar.

Samtidigt finns det digitala tjänsteföretag som ökat försäljningen och nyanställer utvecklare.

Enkätsvaren visar

Men inget företag är opåverkat. Enkätsvaren visar att distansarbetet leder till nya arbetssätt som ger både för- och nackdelar. Å ena sidan kan det öka effektiviteten. Å andra sidan ”minskar det innovativa snacket” som en av FoU-cheferna uttrycker det.

Om krisen blir långvarig finns en uttalad oro för konsekvenserna för forskningen. Företagen understryker att FoU är ett måste för att komma ur krisen och att satsningar inom framtidsområden som digitalisering och elektrifiering måste värnas.

Den faktor som företagen rankar allra högst inför sina FoU-beslut är kompetenstillgången.

Den får något sämre betyg i årets FoU-barometer. Även andelen som svarar att det är ”svårt” eller ”mycket svårt” att rekrytera FoU-personal i Sverige ökar till 44 procent jämfört med 40 procent i förra årets FoU-barometer.

Liksom 2019 är det skattepolitiken som får lägst betyg av FoU-cheferna. Höga skatter bidrar till exempel till att det är svårt att locka utländska experter.

Blickar framåt

När FoU-cheferna blickar framåt svarar nio procent att forskning och utveckling kommer att minska i Sverige under de närmaste fem åren medan fem procent förväntar sig en minskning globalt.

IVA:s barometer bygger på en enkät om det svenska FoU-klimatet riktad till FoU-ansvariga i svensk industri. Dessutom har djupintervjuer gjorts med 10 forskningsansvariga. En extra intervjuomgång med fokus på coronapandemins effekter gjordes i början av september.

Årets undersökning gick ut till 200 företag varav 100 svarade, av dessa företag var 23 små och medelstora. Bland deltagarna finns några av företagen med flest FoU-anställda inklusive Saab AB, Ericsson, Volvo Cars, AB Volvo och Astra Zeneca.

Företagen som svarat har tillsammans cirka 48 000 FoU-anställda i Sverige, vilket motsvarar drygt 60 procent av alla FoU-anställda i företagssektorn enligt de senaste siffrorna från SCB.

Fakta

De fem viktigaste faktorerna för lokalisering av FoU

 1. Kompetenstillgång
 2. Stabilt juridiskt system
 3. Närhet till kunder och marknader
 4. Patentskydd och andra immaterialrättsregler
 5. Möjlighet till samverkan med högskolor inom forskning

Fakta

Lokaliseringsfaktorerna där Sverige får bottenbetyg

 • Skattesystemet i sin helhet
 • Möjlighet till skatteavdrag för FoU
 • Tillgång till riskkapital
 • Direkta offentliga stöd

 

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.