Svenska företag måste agera för att öka lönsamheten

Strategi Howwe Technologies presenterar en analys som sammanställts efter man har genomfört totalt 120 intervjuer med vd:ar på medelstora- och stora företag. Studien visar på ett oroande resultat där endast 25 procent av de strategiska initiativ som ska leda till ökad lönsamhet är identifierade eller tillräckligt definierade för att målen ska kunna uppnås.

Svenska företag måste agera för att öka lönsamheten
Johan Grönstedt

– Hur man än vänder och vrider på saken är det slutligen en vd som har ansvaret för att uppsatta strategiska mål nås. Studien visar tydligt att vill man som vd lyckas med målen krävs förändringar i strategigenomförandet, säger Johan Grönstedt, Chief Product Officer på Howwe Technologies.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Speciellt i tider som dessa ökar kraven på företagsledningen att fokusera på att göra rätt saker i rätt tid vilket till exempel kan innebära ett skifte mot ökad lönsamhet i stället för kortsiktig tillväxt. Idag har strategiska initiativ som till exempel digitalisering, prioritering av försäljning av produkter med höga marginaler, prioriterade marknader eller projekt blivit viktigare för att uppnå ökad lönsamhet. Avgörande för att lyckas är att dessa initiativ är tydligt definierade och nedbrutna till konkreta aktiviteter med en tidslinje och ägande för att uppnå önskat resultat.

– Företagen formulerar inte sällan en önskebudget och kommunicerar breda inriktningar utan att tydligt förankra hur man ska prioritera, vad medarbetarna konkret skall fokusera på och vilka initiativ som kommer att bidra till att uppsatta mål nås. Utan digitalt stöd och med bristande kapacitet försvåras förmågan att prioritera och följa upp vilket kan påverka företagets lönsamhet och tillväxt negativt. Vd är idag den enda nyckelpersonen i en företagsledning som inte har tillgång till digitala verktyg som är framtagna för just de utmaningar som vd:n har att tackla. En försäljningschef i ett större företag skulle aldrig acceptera att lösa sina uppgifter och utmaningar utan stöd av ett CRM verktyg, berättar Johan Grönstedt.

En typisk konsekvens vid bristen på att konkretisera och prioritera genomförande av förändringar eller införandet av nya strategiska initiativ är att bolagen tappar fokus på det strategiska arbetet och i stället ägnar sig åt operativa frågor som ofta upplevs som mer brådskande. Dessutom kan en företagskultur som präglas av brist på åtagande leda till personella och kulturella utmaningar inom organisationen.

Strategiska initiativ är ofta tvärfunktionella och utan tydligt ägandeskap. Därför är det svårt för linje- och funktionschefer att driva och följa förändringen nedåt i sina respektive organisationer.

Studien visar också att tid är en kritisk aspekt. Det är vanligt att förändringsarbetets initiativ inte bryts ner till innevarande kvartal med resultatet att man skjuter målsättningarna för långt fram i tiden. Mål som ligger långt fram i tiden tenderar att upplevas som avlägsna vilket också bidrar till att de strategiska initiativen nedprioriteras till förmån för det operativa arbetet vilket i sin tur leder till de resultat som Howwe Technologies studie visar. En försvinnande liten del av initiativen nås på utsatt tid.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.