Svenska chefer om användningen av moln

Digitalisering & IT Nutanix som arbetar med hybrida lösningar för multimoln presenterar den femte årliga utgåvan av undersökningen Nutanix Enterprise Cloud Index. It-beslutsfattarna från Sverige har redan tagit rejäla kliv upp i olika typer av moln, och en stor andel av företagen planerar att göra det i ännu högre utsträckning under de kommande tre åren.

Svenska chefer om användningen av moln
Endast 16 procent av svenskarna använder hybridmoln. Foto: Adobe Stock

De svenska deltagarna använder i hög utsträckning blandade IT-miljöer i dag. 

Sammanlagt 68 procent använder olika kombinationer av lokal och hostad infrastruktur, samt privata och publika molnplattformar. Men det är fortfarande kombinationen lokal och hostad infrastruktur, som dominerar, med en andel på hela 52 procent.

Endast 16 procent av svenskarna använder hybridmoln (både privata och publika moln och i vissa fall eget datacenter). Det kan jämföras med den globala andelen på 33 procent. Inga svenska deltagare förlitar sig enbart på publika molnplattformar.

Men det planeras för rejäla förändringar på svenska företag och organisationer. 70 procent planerar att satsa på IT-miljöer som består av flera olika molnplattformar under de närmaste tre åren. 38 procent ämnar satsa på hybrida multimoln (både privata moln och flera publika molnplattformar) medan 32 procent satsar på multimoln (enbart flera publika molnplattformar).

– Med så stora investeringar i olika plattformar behöver företagen hantera dem på ett effektivt sätt och tänka igenom investeringarna noga med verktyg och processer som inte ökar på den administrativa bördan för personalen och kostnaderna för it-avdelningen, säger Mats Ericson, regionchef för Sverige, Danmark och Island på Nutanix.

Det finns flera planerade förändringar som sticker ut:

• Andelen som förlitar sig enbart på en kombination av lokal och hostad infrastruktur går från 52 till noll procent på tre år.

• Att förlita sig på hybrida multimoln (privat och flera publika moln) går från fyra till 38 procent.

• Enbart multimoln (flera publika moln) går från noll till 32 procent.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.