Hybridkontoret en utmaning för svenska chefer

Hybridarbete En ny rapport visar att nästan hundra procent av alla svenskar förväntar sig modern teknik på sin arbetsplats – trots att hybridarbetet har ökat efter pandemin.

Hybridkontoret en utmaning för svenska chefer
Foto: Stock Adobe

I samarbete med Censuswide har teknikföretaget Sony genomfört en studie som inkluderade cirka 2600 tjänstemän, företagsledare och vd:ar runt om i Europa (Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Polen, Spanien, Danmark och Sverige) för att undersöka deras arbetsrutiner, arbetsmiljö och prioriteringar.

Rapporten visar att knappt hälften (48 procent) av tjänstemännen i Sverige fortfarande föredrar att arbeta på ett företags eget kontor, medan 46 procent säger att kontoren och tekniken hos deras arbetsgivare inte passar deras nuvarande arbetssätt.

– Svenskar är early-adapters av ny teknik, så även om man vill jobba hemifrån vill man också ha möjligheten att komma in till kontoret – och då måste arbetsgivaren kunna erbjuda ett modernt kontor, säger Petra Norinder, marknadsansvarig på Sony, i norra Europa.

Studien visar bland annat att företag för ett par år sedan, i pandemins efterskalv, implementerade kontorshotell och flexibla skrivbordsplatser för att tillgodose medarbetarnas behov av att mötas. Det passade de tjänstemän som före pandemin arbetade femdagarsvecka på kontoret. Idag vill endast en fjärdedel av medarbetarna arbeta så. Ändå svarar mer än hälften (58 procent) av de svenska vd:arna och företagsledarna att de fortfarande planerar att inkludera kontorshotell i sina arbetsplatslösningar i framtiden. Men de vill också utöka sina egna kontorslokaler, och de uppskattar att rätt tekniska förutsättningar (56 procent) tillsammans med flexibla arbetstider (50 procent) är avgörande för att de anställda ska må bra och vara nöjda. De anställda är av samma åsikt, 84 procent önskar förbättringar på de företagsegna kontoren och bättre teknik som är anpassad till deras nya flexibla arbetssätt.

Utspridd personalstyrka ett problem

95 procent av den svenska arbetsgivarna (jämfört med snittet i Europa 86 procent) säger att det finns hinder som gör det svårt att få arbetsplatsen att fungera för medarbetarnas nuvarande arbetssätt. Det som oftast nämns är brist på lämpliga fastigheter (21 procent), för liten budget (20 procent) och en utspridd personalstyrka (28 procent). Endast 15 procent av tjänstemännen i Sverige arbetar fortfarande helt kontorsbaserat.

– Det vi ser nu är att vi kommer fortsätta att ha kolleger på distans både i Sverige och utomlands. Sverige har historiskt sett legat i framkant när det kommer till att attrahera arbetstagare via välutvecklade IT- och tekniklösningar, och vi har också en unik syn på arbetsgivaransvar – så vi måste helt enkelt fortsätta möta medarbetarnas behov för att klara av konkerrenskraften, säger Petra Norinder.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.