Styrelsens kompetens avgör bolagets framtid

Krönika Fortbildning är viktigare än någonsin för att styrelsen ska hålla måttet och kunna bistå företaget. Men medlemmarna bär ett stort eget ansvar för sin kompetensutveckling, skriver Vd-tidningens krönikör.

Styrelsens kompetens avgör bolagets framtid
Fortbildning är ett måste för styrelsemedlemmen. Foto: Adobe Stock

Du har gått styrelseutbildningen, klarat certifieringen och arbetar nu med liv och lust i en eller flera styrelser. Hur håller du dig uppdaterad, ajour och energifylld för ditt viktiga uppdrag?

Det finns styrelsesammanhang där ägarna tar ansvar för enskilda styrelseledamöters fortbildning och kompetensutveckling. Men det hör inte, enligt min uppfattning, till vanligheterna ännu.

En av mina käpphästar är att styrelsens individer har ett stort eget ansvar att hålla sig uppdaterade om den oöverskådligt snabba omvärlds- och samhällsutvecklingen. Chat-GTP blev redan vid årsskiftet den mest nedladdade webb-applikationen genom tiderna. Alla använder den och matar den och snart kommer den även att påverka styrelsearbetet. AI kan hjälpa oss att analysera data och fatta mer välgrundade beslut, och därmed bidra till att göra styrelsearbetet mer effektivt och snabbfotat. Men samma möjligheter finns för alla styrelserum, det blir således inte en komparativ fördel. Däremot en nackdel för den styrelse som inte förmår hänga med.

Johanna Palmér är krönikör för Vd-tidningen.
Johanna Palmér är krönikör för Vd-tidningen.

Förutom att själv vara allmänt intresserad och läsa på, bör en styrelseledamot ta ansvar för egen kompetensutveckling. Det finns bra grund- och fördjupningsutbildningar hos flera leverantörer. En styrelseledamot behöver påfyllnad både kring kunskap om företaget man företräder, om omvärldstrender, trender kring ledarskap, strategi, affärsutveckling, bolagsstyrning och teknisk utveckling. Ingen behöver kunna allt, men några i styrelsen bör bottna i för verksamheten viktiga områden för att ha förmåga att kravställa den operativa ledningen.

Strategiarbetet i en styrelse tar väsentligt större plats i dag jämfört med 15 år sedan. Det ställs också (förhoppningsvis) krav på att de enskilda ledamöterna tydligt kan skilja på den strategiska och operativa nivån, att de förstå var gränsen går. Styrelsen säger vad, den operativa nivån säger hur.

Som aktiv styrelsearbetare, håller sig undertecknad ajour genom att regelbundet gå olika typer av utbildningar riktade till styrelseledamöter. Jag brukar också, om det inte sker naturligt, se till att utbildande insatser sker inom ramen för det aktuella bolaget, som studiebesök eller produktdemonstrationer. Att besöka en verksamhets olika anläggningar eller kontor är ett viktigt sätt för en enskild styrelseledamot att förstå helheten, kulturen och verksamhetens position.

Halveringstiden på kunskap är halverad, sägs det. I takt med att utvecklingen går snabbare är ständig kompetensutveckling en nyckelfaktor för framgång, även för en styrelse. Hur håller du dig uppdaterad?

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.