Hur främjar du en AI-intresserad kultur i ditt företag?

Krönika AI – risk eller möjlighet? Vd-tidningens krönikör, kulturkännaren Thomas Dimming, går igenom några återkommande frågor och hur han besvarar dem.

Hur främjar du en AI-intresserad kultur i ditt företag?
Hur förhåller sig ditt företag till AI? Här är Tre frågor du behöver ställa dig som vd. Foto: Adobe Stock

Just nu utvecklas AI extremt snabbt. Många ledare jag träffar ställer sig frågor om möjligheter och risker för deras företag. Det senaste halvåret, med framförallt allt som skrivits kring chat OpenAI och dess explosionsartade mängd av användare, har intresset för artificiell intelligens ökat markant.

Thomas Dimming är krönikör hos Vd-tidningen.
Thomas Dimming är krönikör på Vd-tidningen.

Alldeles oavsett om man fokuserar på möjligheter eller faror med AI står det helt klart att som ledare behöver man åtminstone främja en AI-intresserad kultur i sitt företag. Att helt bortse från denna dramatiska och omvälvande utveckling kring gränssnittet mellan människa och maskin är inget alternativ för ett företag som vill vara konkurrenskraftigt i framtiden. Men, som med all annan förändring som kommer att påverka människors vardag, så behöver man ta hänsyn till vår förhållandevis låga förändringsvillighet och därför ställa sig rätt frågor i rätt ordning för att skapa en AI-intresserad kultur. Jag föreslår att du som vd börjar ställa dig följande tre frågor kring AI:

1. Vilka grundläggande kunskaper måste alla ledare inom mitt företag ha om AI?

Det okända skapar rädslor, därför behöver du som ledare främja ett intresse för AI för att möjliggöra en dialog om möjligheter och risker med AI. Ta dig tid att sätta dig in i hur andra liknande verksamheter – oavsett om ni är en målerifirma, ekonomikonsultfirma eller produktionsanläggning – börjat använda AI på ett konkurrensfrämjande sätt. Därefter be dina chefer och ledare att själva läsa, lyssna och se vilka möjligheter och risker det finns. Genom att åtminstone alla ledare får en grundläggande förståelse för hur den nya spelplanen kommer att kunna ser ut för ert företag, kan ni ha en konstruktiv dialog om AI.

2. Vilka arbetsuppgifter bör ert företag fundera på om AI faktiskt kan sköta delar av?

Vilka lågt hängande frukter finns för er att ta ställning till gällande om ni kan använda AI för redan nästa halvår? Hur kan till exempel er marknadsföring, rekrytering, omvärldsanalys eller personalutbildning bli mer effektiv genom att delar av den stöds av AI verktyg? En tumregel är att allt rutinmässigt och regelstyrt kan effektiviseras av AI.

3. Hur bevarar vi vårt företags autenticitet?

Den tredje frågan är förmodligen den viktigaste. När fler och fler företag får samma möjligheter att använda AI, vad är det bestående mänskliga och autentiska med ert företag? Hur kan era kunder och medarbetare fortfarande få en känsla av att er verksamhet är äkta, pålitlig och trovärdig? Det kommer att finnas mer tvivel kring om det är en människa eller maskin som kommunicerar och producerar värde. Hur kan era kundkontakter bli ännu mer personliga och äkta? Är det dags att skrota det inte så personliga CRM-genererade mejlet till kunder med bara ett förnamn som är unikt för mottagaren? Vilka videomöten kan ersättas av äkta mänsklig interaktion under en promenad eller en kaffe?

Avslutningsvis, det må vara så att AI kommer att underlätta och effektivisera många arbetsuppgifter. Men både medarbetare och kunder kommer fortsatt att vara människor. Känslostyrda människor. Därför behöver du som ledare främja en AI-intresserad kultur, men en människobaserad strategi.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.