-->

Styrelsen styr inte

I många företag är det vd:n som driver den strategiska utvecklingen, inte styrelsen som det sig bör.
– Det är ett problem, säger styrelseproffset Satish Sen.

Efter att ha djupintervjuat styrelsen och vd:n i 11 stycken börsnoterade företag, till ett examensarbete på Handelshögskolan i Stockholm, så kom Johan Dann och Carl Henrik Somp fram till att styrelsen i de flesta fall inte gör sitt jobb. Istället är det företagets vd som driver strategiutvecklingen. Styrelsen har reducerats till en godkännande funktion. Därmed avviker de från aktiebolagslagen som anger att det är styrelsen som ska ta fram den långsiktiga strategin medan vd:n ska utföra den.

– Styrelsens roll var nästan bara att tillsätta och avsätta en vd. Vd:n kom till bolaget med en mer eller mindre färdig strategi, säger Johan Dann om resultatet i examensarbetet.

– I stort sett alla sa att styrelsen inte har möjlighet att lägga den tid som krävs för att kunna lägga fram en vettig strategi. I många fall är det fyra till sex möten per år, där man bara går igenom historik, säger Carl Henrik Somp.

För lite tid

Att styrelsemedlemmar lägger ner för lite tid på sitt uppdrag är ett problem tycker styrelseproffset och författaren Satish Sen, som skrivit flera böcker om styrelsearbete. Ju mindre styrelsen gör av det de ska göra desto mer läggs på ledningen, vilket är motsatsen till hur framgångsrika företag jobbar där styrelsen skapar förutsättningarna och ledningen jobbar operativt. Det handlar om att styrelsemedlemmen ska lägga ner den tid som krävs på ett uppdrag.

– Mycket pekar på att styrelsearbetet kräver mer tid av ledarmötena idag än vad det gjorde för några år sedan. Jag brukar säga att en ledamot måste lägga cirka fyra veckor per år och uppdrag och en ordförande behöver lägga dubbelt så mycket, säger Satish Sen.

Hur många åtagande styrelsemedlemmarna tar på sig är en annan faktor som kan påverka, menar Carl Henrik Somp eftersom det är lätt att dra paralleller mellan antalet åtagande och vad personen uträttar. Av just den anledningen bör valberedningen, och ledamoter med ett professionellt förhållningssätt, fundera på hur många uppdrag en person kan ta på sig. Det menar Satish Sen som tycker att gränsen går vid åtta till nio uppdrag eller något mindre för den som är ordförande.

Kortsiktig ägande

Ett av de grundläggande problemen är att aktiebolagslagen bygger på långsiktigt ägande, menar Johan Dann.

– På toppen står de kortsiktiga intressenterna som idag har blivit ägare. Har de ens ett intresse av långsiktighet? Om de inte har det, vad är då poängen med en bolagskod som utgår från en alternativ verklighet? Då är det kanske effektivare att vd:n som känner bolaget också tar fram strategin.

Eftersom robothandeln gör att en aktie, enligt siffror från USA, i genomsnitt endast ägs i 22 sekunder så funderar Johan Dann på om det kanske är för mycket begärt att ägarna ska ta ett sådant ansvar att de utser en styrelse som i sin tur arbetar långsiktigt för företaget, när ägarna själva inte är långsiktiga. En möjlig lösning på problemet kan vara att göra vd:n till ägare till företaget så att han tänker mer på aktieägarna, vilket annars är styrelsens uppdrag.

Lösningar

Satish Sen har andra lösningar i åtanke.

– Ytterst är det ägarna som måste ta fram bra direktiv och tillsätta en proffsig styrelse.

Satish Sen menar dessutom att ägarna måste se till att styrelsen är en sammansättning av olika typer av människor. Det behövs inte bara sådana som är duktiga på siffror. Det behövs även ledamöter som är kreativa eller duktiga på teambuilding.

Men för att hitta lösningar behöver man även gå djupare än så. Ofta får styrelsen inte tillräckligt bra underlag från ledningen eftersom företagets ekonomiavdelning inte är duktiga nog. Det hänger i sin tur ihop med att man glömmer bort att investera och ge vidareutbildningar till denna avdelning, menar Satish Sen. Samtidigt finns det risk att styrelsen hamnar efter för att ledningen ångar på utan att styrelsen hänger med.

– Om man har en duktig styrelseordförande som ser till att styrelsen inte hamnar efter ledningen då har man nått ganska långt, säger Satish Sen och menar att det är en viktig komponent för ett framgångsrikt företag.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.