Strategiacceleration ökar konkurrenskraften

Strategi Det har visat sig att 70 procent av allt förändringsarbete misslyckas och att nio av tio strategiexekveringar fallerar. En viktig anledning är att det tar för lång tid att genomföra strategin.

Strategiacceleration ökar konkurrenskraften
Catrin Brodin konstaterar att arbetet med strategier eftersätts i många styrelser.

Ska man som företag hänga med i utvecklingen och skapa möjligheter till långsiktig lönsamhet då gäller det att kunna förändra sig, och det snabbt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Ständig analys, utvärdering, förmåga att byta riktning, ta fram och genomföra nya strategier och besitta en vilja och förmåga till förändring kommer att vara helt avgörande för företagets överlevnad framåt, säger förändringsexperten Catrin Brodin.

Hon berättar att enligt flera industrianalytiker, bland andra Gartner, anser 96 procent av alla företagsledare att det är viktigt att ha förmågan att förändra sig och ändra riktning snabbt.

– Men endast åtta procent anser att deras organisation är duktiga på förändring och på att genomföra strategin enligt tidplan.

Catrin Brodin konstaterar att arbetet med strategier eftersätts i många styrelser.

– Mycket av deras arbete tenderar istället att handla om kontroll och operativa frågor. Ett slöseri med värdefull tid som istället borde ägnas åt företagets framtida existens.

Vägvalen för att komma framåt är unika för varje företag och själva genomförandet är utmanande för många.

– Att gå från tanke till handling är inte alltid lätt. Vissa företag kommer inte längre än dokumentet medan andra försöker jobba medvetet och strukturerat för att genomföra strategin. Trots det lyckas man inte alls och i många fall går det för långsamt, säger Catrin Brodin.

Enligt henne är en vanlig tidsperiod för att ta fram och genomföra en ny strategi två till fyra år.

– Det är alldeles för lång tid. I dagens snabba och föränderliga värld har då konkurrenterna sprungit förbi flera gånger när man är i mål. Det har visat sig att de företag som kan ställa om och genomföra sina strategier snabbare än andra får en konkurrensfördel. De har i genomsnitt 40 procent högre tillväxt och 52 procent högre vinst än industriindex.

Förmåga att ändra riktning

Tillsammans med entreprenören Ulf Arnetz har Catrin Brodin

skrivit boken ”Strategiacceleration – snabbare, mätbart,

roligare”. I den beskriver de en metod för att genomföra strategin och få den att hända i praktiken.

– Det hela handlar om att ha en förmåga att ända riktning och göra en större förändring på kortare tid än vad de flesta företag är vana vid. Tiden mellan insikten att något måste göras till

uppnådda och realiserade mål ska vara max ett år, betonar Catrin Brodin.

Deras metod fokuserar på hur strategin ska hända i praktiken.

– Den tar helt enkelt ner strategin från de höga hästarna och låter den bli ett kraftfullt inslag i varje medarbetares vardag.

I accelerationen läggs mycket vikt tid på att säkerställa att alla vet hur strategin ska uppnås.

– Vi lämnar inte det viktiga genomförandet vind för våg i organisationen. Alla är med från start och vet vilken viktig roll de spelar i resan mot målet och alla gör på samma sätt för att komma framåt.

Fokus på lönsamhet

Strategiacceleratorn handlar bland annat om att identifiera de viktigaste målen.

– Det strategiska initiativ som ger störst värde i pengar är också det som ska prioriteras. Ett företag kan ju inte existera utan lönsamhet och pengar.

Slutmålet delas upp i delmål som fokuserar på de viktigaste sakerna. Catrin Brodin betonar vikten av att det finns en tydlig plan för hur strategin ska uppnås och att aktiviteterna som görs är helt kopplade till de uppsatta målen.

Förankring sker hela tiden och är en del av processen och detta innebär att gå ett steg längre än att bara kommunicera. Förankring innebär att avsändaren även tar ansvar för att mottagaren har förstått och tagit till sig budskapet och vill vara delaktig i arbetet. Istället för att göra en kommunikationsplan i början av arbetet och pytsa ut kommunikation till olika målgrupper i olika kanaler så bygger man in förankring i hela arbetsprocessen. På så sätt integreras kommunikationen och blir något som görs kontinuerligt. Och här har vd och ledningsgruppen en jätteviktig roll. Catrin Brodin poängterar att dessa aldrig får delegera ägandeskapet för accelerationen utan behöver vara högst involverade. De ska alltid vara synliga och visa att det här är viktigt.

Hon betonar också vikten av skapa en kultur där det är självklart att belöna strategigenomförande. Det handlar mycket om att fira delsegrar på vägen. Berömma förbättringar per vecka istället för att vänta tills slutmålet har uppnåtts.

Uppföljning av utfallet och progress i arbetet görs hela tiden genom kontinuerlig styrning och mätning.

– Det är inte tillräckligt att bara mäta utfallet. Det är lika viktigt att mäta vägen och de steg man tar mot målet, avslutar Catrin Brodin.

Fakta

Strategiacceleration handlar om att:

 1. Sluta bara genomför, börja accelerera strategin. Fokusera på hur strategin ska genomföras, inte bara på vad som ska göras.
 2. Fokusera på max två strategiska initiativ åt gången.
 3. Prioritera och sätt mål på vad som ger mest värde i pengar.
 4. 4. Skapa förutsättningar för organisationen att kunna avsätta tio procent av sin tid till att få initiativen att hända.
 5. Kommunikation och förankring är en viktig del av själva strategiprocessen och sker på ett strukturerat sätt.
 6. Uppnå beteendeförändring.
 7. Belöna strategiarbete.
 8. 8. Gör strategiarbete till en del av det operativa arbetet – att leva strategin.
 9. 9. Kontinuerligt styra på rätt aktiviteter och kunna mäta och visualisera både utfall (måluppfyllelser) och progress (vägen dit).

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.