Stark extrovert norm kan exkludera chefer

Ledarskap Måste chefen vara extrovert? Den frågan har Sveriges chefsorganisation Ledarna ställt sig. I en ny rapport utmanar de normen om att chefer ska vara extroverta och lyfter fram värdet av introverta chefer. Har vi för lite kognitiv mångfald på chefspositionerna i Sverige idag?

Stark extrovert norm kan exkludera chefer
Extro- eller introversion föds vi med och nästan var tredje person i västvärlden är introvert. Foto: Adobe Stock

Många barn och unga uppmanas ofta i skolan att ta mer plats och ta för sig. Normen om extroversion är mycket stark i västvärlden, särskilt i Sverige, vilket innebär att introverta personer pressas att anpassa sig. Det är mycket tydligt i arbetslivet vilket kan bli exkluderande för den med en introvert personlighet. Det gäller inte minst i synen på vem som kan och vill bli chef.

– Dagens arbetsliv kan vara en utmaning för introverta personer. Grupparbete, kontorslandskap och mötesintensiva dagar ger energi till den extroverta, men kostar på för den introverta. Om ledningen saknar förståelse och kunskap om introvertas behov är risken stor att förutsättningar och arbetsmiljö försämras. Då riskerar organisationen att förlora viktig kompetens. Vi behöver kognitiv mångfald även på chefspositioner, säger Joakim Pettersson, chef Samhälle och utredning, Ledarna.

Extro- eller introversion föds vi med och nästan var tredje person i västvärlden är introvert. En undersökning av 22 000 personlighetstestade chefer från 116 länder visade att 35 procent av dem var introverta. Globalt är introverta inte underrepresenterade bland chefer, men det är stora skillnader mellan länder. I Sydkorea var hela 58 procent av cheferna introverta. I Sverige var det bara 23 procent – lägst andel av alla jämförda länder.

– En vanlig bild av chefen är en socialt öppen och utåtriktad person som gärna står i centrum. Det är en norm som kan göra att många introverta väljer bort chefsyrket i tron att det inte är något för dem, trots att de har chefspotential. Den extroverta normen påverkar också rekryteringsprocesser. Det finns fördomar om att introverta inte kommer att trivas i en ledarroll och det läggs stor vikt vid att göra ett bra första intryck, vilket ofta sammankopplas med att vara spontan och utåtriktad, berättar Anki Udd, ledarskapsutvecklare Ledarna.

Ledarna menar att för att få de bästa cheferna så behöver bilden av vem som kan vara chef breddas. Kompetensbaserad rekrytering hjälper arbetsgivare att se förbi ideal, normer och eventuella fördomar. När fokus läggs på den sökandes erfarenheter, kompetenser och vad man de facto har åstadkommit, minskar risken att anställa baserat på förutfattade meningar.

– Om normen är säger att det är viktigt att höras och synas för att vara lämpad som chef, är risken stor att arbetsgivare vanemässigt väljer bort mer stillsamma kandidaterna. Det kan missgynna de mer introverta kandidaterna som i högre utsträckning har en mer inlyssnande och eftertänksam framtoning, avslutar Joakim Pettersson.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.