Spel som får igång snack om kränkningar

Arbetsmiljö På Prevents webbplats ligger nu spelet Inkludo. I detta spel som är kostnadsfritt kan en grupp kollegor med hjälp av sina telefoner i realtid svara på frågor om hur man bemöter varandra, skämtar, om jargongen och få igång det viktiga samtalet.

Spel som får igång snack om kränkningar
Foto: Adobe Stock

– Tanken är att man tillsammans under prestigefria former skapar en seriös diskussion om viktiga frågor. Förutom att det leder fram till viktiga samtal, lär vi oss också mer om oss själva. Något jag uppfattar som ett roligt skämt kanske får min kollega att känna sig obekväm, berättar Johan Mellnäs, projektledare på Prevent.

Inkludo är en live-enkät som spelas i realtid med minst fyra deltagare och en spelledare som med fördel är chef eller arbetsledare. Deltagarna svarar på frågor om hur de har det på jobbet, jargongen, hur de bemöter varandra, lyssnar, skämtar, om de säger vad de tycker till varandra, är uppriktiga mot chefen och så vidare. Utifrån svarens utfall får man tips på hur man kan jobba vidare.

– Vi har tagit fram situationer där alla kan känna igen sig. När vi sedan ser vad de andra tycker kan vi börja prata om vad som är okej hos oss. Vi lär känna oss själva och företaget mognar som arbetsplats, säger Johan Mellnäs.

Enligt Arbetsmiljöverket upplever en av tio att kränkande särbehandling från en chef eller medarbetare är orsak till deras arbetsrelaterade besvär. Undersökningar visar också att sjukfrånvaro och olust inför arbetet hänger ihop med förekomsten av kränkande särbehandling.

Förutom spelet har en digital checklista mot kränkande särbehandling tagits fram. Den är ett handfast stöd för chefen att strukturera arbetet mot kränkande särbehandling.

Inkludo och övriga material om kränkande särbehandling är framtagna tillsammans med företrädare från arbetsgivare och fackförbund som representerar Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.