Smart att bli större

Smart att bli större
Anders Pauser, chefredaktör Vd-tidningen.

Gång på gång under den senaste tiden har intervjupersoner verksamma inom revisions-branschen pekat på fördelen av att ett företag blir större, gärna med en omsättning på över 50 miljoner kronor. De har menat att det då är lättare att sälja eller värdera, eller att det då är enklare att ha full kontroll på sin ekonomistyrning. Åsikten är intressant, för vad de pekar på är egentligen att man som företag behöver nå en viss storlek för att vd:n fullt ut ska kunna fungera som vd med fokus på att vara vd istället för att vara en del av den ordinarie producerande verksamheten. På samma sätt innebär storlek att man har råd att anställa olika specialister, till exempel en ekonomichef, och att företaget då blir mindre personberoende av exempelvis en entreprenöriell vd. Alltså mindre sårbart vid sjukdom, generationsskifte eller att det är enklare att sälja det och få det värderat.

Men ännu intressantare än vikten av storlek ur ett organisationsperspektiv är vikten att växa ur ett framtidsperspektiv. För tillväxt är bra då det i princip innebär utveckling och förändring. Och är det något vi vet så är det att omvärlden befinner sig i en allt snabbare förändring och att då inte själv som vd driva utveckling och tillväxt kan stå en dyrt. För om konkurrenternas vd har just det fokuset är risken stor att man blir ifrånsprungen.

I framtiden kommer också mycket handla om att få tag i rätt personal och kompetens, något som kommer att bli svårare i takt med att ålderspyramidens effekter slår till och allt färre unga ska försörja allt fler äldre. Ett företag som utvecklas och växa är alltid attraktivare än ett som fortsätter i gamla invanda hjulspår. Så frågan är om det är värt risken att avstå från att växa och utvecklas?

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.