Är du redo för personalutmaningarna?

Är du redo för personalutmaningarna?
Anders Pauser, chefredaktör Vd-tidningen.

Jag tror inte jag känner till en enda vd som inte har råkat ut för en rad konflikter på jobbet relaterat till personalen och som inte har mött mer eller mindre besvärliga personer. Det förstnämnda är på sätt och vis det normala. Vill en organisation framåt, och består den av engagerade personer, så är det naturligt att det blir krockar när utvecklingen sätts i fokus. Utan vissa konflikter blir det ”stillestånd”, som konfliktexperten vi intervjuat uttrycker det. Men samtidigt är det naturligtvis lätt att det går överstyr om det inte finns ramar att hålla sig inom. Och det är just det som kan vara grundorsaken till de svårigheter som uppstår, att det finns otydligheter kring ramverk, ansvarsområden, befogenhet och processer. Och det är just i dessa hålrum som grogrunden i en konflikt finns. När ramarna inte är tydliga så börjar medarbetare i olika hög grad ta ut svängarna och när ingen vet riktigt vad som gäller är det lätt att det går överstyr.

Ett minst lika allvarligt problem är riktigt besvärliga personer, ofta personer med någon typ av diagnos. Sådana har vi alla mött någon gång och här är risken att det går riktigt snett om man inte är ytterst vaksam. För sådana personer kan uppleva den minsta form av konstruktiv kritik som extremt hotfull och att de är räddningslöst förlorade. Och det är just utifrån denna väldigt ologiska känsla de börjar agera med alla vapen de har till sitt förfogande. Det kan då handla om rena lögner att de utsatts för trakasserier av den berörda chefen, att de hotats med mera. Dessa personer kan också att dra med sig omgivningen och för ett mindre företag kan det innebära ett direkt hot mot hela verksamheten. Hur ska man då agera om en sådan olycklig situation uppkommer? I artikeln om besvärliga människor visar vi på några lösningar.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.