Vilka blöta filtar ser du i ditt företag?

Motivation Enligt Gallups undersökning ”The real future of work” så anser mindre än en tredjedel av anställda i Europa att deras arbete leds och fördelas på ett sätt som motiverar dem att göra sitt bästa.

Vilka blöta filtar ser du i ditt företag?

Alltså mindre än en tredjedel som är riktigt initiativrika, proaktiva, kreativa, problemlösande och samarbetande. Vill man mer så gör man mer. Motivation är ju bränslet till handling för gapet mellan borde och gjorde.

I en framtid med ökad digitalisering, automatisering och robotisering, då konkurrenskraftig produktivitet skiftar från effektivisering till kreativitet, kommer motivation att tänka nytt och utveckla företaget att bli alltmer avgörande. Företag där medarbetare konstant bidrar med sina bästa Idéer om hur nya tekniska lösningar kan skapa värde kommer vara framtidens vinnare.

Men, vad är det som gör att det läggs blöta filtar över den inre glöd som de allra flesta har innerst inne att göra sitt bästa? Vilka signaler får du från ditt företags medarbetare? Tre typiska blöta filtar över lusten att vara kreativ och problemlösande är rädslan att göra fel, respektlöst bemötande och ett fokus på svagheter. Om du som vd känner igen några av beskrivningarna nedan är det dags att ta kavla upp ärmarna.

”Vi är så rädda för att göra fel”

De arbetsplatser som inte kan erbjuda maximal autonomi, utan förlitar sig på kontroll istället för tillit som medel för ledning och styrning, kommer gå miste om experimenterande och utforskande efter nya sätt att skapa värde för kunder. Forskning visar att bristen på upplevt handlingsutrymme att testa nya arbetssätt, eller oron över straff för att misslyckas, är ett av de största hindren mot innovation. Så, på vilket sätt kan ni tydliggöra inom vilka ramar nya idéer kan utforskas och testas?

”En av cheferna är ett praktarsel”

Den vd som inte vågar eller orkar ta tag i problem med värderingar som inte efterlevs av ledare kommer förlora mycket förtroende och därmed engagemang i företaget. Den högpresterande, men respektlösa, ledaren kommer aldrig kunna skapa lika mycket värde som företaget går miste om när många medarbetare tappar lusten att göra sitt bästa på grund av respektlöst beteenden. Oavsett om det handlar om sexism, härskartekniker eller allmänt oschyssta beteenden så släcker dessa beteende de mångas glöd att prestera.

”Jag kommer inte till min rätt”

I en företagskultur som är inriktad på att utveckla svagheter snarare än att bygga på styrkor kommer många förmågor inte till sin rätt. Forskning visar tydligt att de ledare och grupper som konstant letar efter sätt att utforma roller utifrån styrkor och intressen presterar på en högre nivå.

Så, om du som vd verkligen vill se proaktiva, problemlösande, kreativa och samarbetande beteenden på ditt företag så kommer du behöva lyfta bort alla blöta filtar du kan se. Då kan glöden att prestera få tillräckligt med syre.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.