Stora fördelar med en stark affärsresekultur

Affärerna Ny forskning visar att ett välhanterat affärsreseprogram kan ge märkbara konkurrensfördelar om det behandlas som en del av ett företags samlade strategi.

Stora fördelar med en stark affärsresekultur

Det är Harvard Business Review Analytic Services som i samarbete med affärsresebyrån Egencia, tagit fram en rapport som visar att 58  procent av de tillfrågade företagsledarna bekräftar att en stark affärsresekultur – där företaget, inklusive dess ledare och processer, behandlar sina affärsresor som en strategisk investering med mervärde – leder till bättre resultat.

I forskningen framgår det att företag med en stark affärsresekultur under det senaste året har fördubblat sin utvecklingstakt på viktiga områden som kundlojalitet (50  procent mot  21 procent), marknadsandel (43 procent mot 22 procent) och tillfredsställelse hos de anställda (35  procent mot  15 procent), i förhållande till företag med en svag affärsresekultur. Även lönsamheten ökade avsevärt (47  procent mot 29 procent), vilket bevisar precis hur kraftfull ett välhanterat affärsreseprograms påverkan kan vara när det gäller att uppnå goda affärsresultat.

Läs mer: 3 tips för att hålla dig i form på affärsresan

– Affärsresor blir allt viktigare för verksamhetens resultat – speciellt med tanke på företagens alltmer globala närvaro, säger Jens Rogmark, Director Account Management MNC/Global på Egencia.

När företagsledare ser affärsresor som en strategisk investering skapar detta snabbt en tydlig skillnad – och det finns data som styrker det. En stark affärsresekultur ökar inte bara konkurrenskraften, utan hjälper även team att samarbeta effektivare över hela världen, och leder till en enhetlig företagskultur.

Läs mer: Lanserar soloätande för affärsresenärer

Dock anser endast en tredjedel (31  procent) av de 587 tillfrågade företagsledarna i undersökningen att deras organisation har en stark affärsresekultur. Faktum är att de flesta uppger att hanteringen av affärsresor inte anses som en strategisk investering för framtiden, utan snarare som en kostnad som måste skäras ned. Majoriteten av företagsledarna anser dock att personliga interaktioner bidrar till positiva och långsiktiga relationer både med kunder (84  procent) och, vilket är minst lika viktigt, mellan de anställda på företaget (78  procent).

Även om dagens företagsledare är väl medvetna om vad en stark affärsresekultur är, och varför den är grundläggande för företagets tillväxt och konkurrenskraft, ser mindre än hälften av dem detta som något att prioritera. Bland de företag som faktiskt hanterar affärsresor, samarbetar en stor majoritet (77  procent) med en enda affärsresebyrå. Detta har visat sig vara grundpelaren för en mer strategisk hantering av affärsresor.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.