Självöverskattning vanligt bland vd:ar

Affärerna Vd:ar har en tendens till självöverskattning. Det menar Howwe som har analyserat resultaten från en undersökning på 130 vd:ar.

Självöverskattning vanligt bland vd:ar
Strategin är kanske inte så tydlig och förankrad som alla vd:ar tror. Foto: Adobe Stock

Howwe Technologies har tagit fram ett analysverktyg för att hjälpa företagsledare att analysera sin egen förmåga och sannolikhet att uppnå sin strategi. Det är ett självskattningstest som har genomförts av drygt 130 vd:ar på svenska mellanstora till stora bolag.

Det är viktigt med en tydlig strategi för att uppnå de finansiella målen. Howwes undersökningar visar också att 84 % av vd:arna säger att de har en tydligt definierad strategi.

Men analysen visar också att endast 25 % av de initiativ som ska leda till ökad lönsamhet är identifierade inom bolagen. 75 procent av orsakerna till lönsamhetsökningen är alltså inte identifierade, enligt Howwe, vilket tyder på ett självöverskattningsproblem som kan påverka tillväxten.

Självöverskattning hos vd får konsekvenser

Ett annat tecken på självöverskattning är vd:ars syn på enighet inom ledningsgruppen. 70 procent av vd:arna i undersökningen svarar att ledningen är överens om prioriteringarna i strategin. Forskning från MIT visar emellertid att 51 procent är en rimligare siffra. Nästan hälften av ledningsgruppers medlemmar förstår den egna företagsstrategin.

– Ett självöverskattande beteende hos vd:n kring den egna förmågan att göra strategin tydlig, mätbar och agerbar får konsekvenser i alla led inom en organisation. Ledningen driver andra prioriteringar och riskerar att fastna i en operativ styrning i stället för att hålla ett strategiskt fokus på de vinst- och tillväxtdrivande initiativen, kommenterar Per Forslund, President på Howwe Technologies, och fortsätter:

– Som konsekvens är det svårt för funktionscheferna att ta stafettpinnen och förvalta förändringen nedåt i sina respektive organisationer.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.