Mer och mer jämställt i östsvenska styrelser

Jämställdhetsundersökning Var fjärde styrelsemedlem i östsvenska regioner är kvinna, visar ny undersökning. Gotland är i topp – Dalarna och Gävleborg i botten.

Mer och mer jämställt i östsvenska styrelser
Foto:Stock Adobe.

Östsvenska Handelskammaren och 100-listan har gjort sin årliga undersökning av jämställdheten bland de större företagen i Östergötland, Södermanland och Gotland. I år har man dessutom utvidgat undersökningen till hela landet när det kommer till kvinnlig representation i bolagsstyrelser, för att underlätta jämförelser.

Det visar sig att 25 procent av styrelsemedlemmarna är kvinnor i de undersökta bolagen. En liten variation märks på länsnivå: i gotländska företag står kvinnorna för 30 procent av medlemmarna, en siffra som har varit på uppåtgående sedan 2018. I botten ligger Dalarna och Gävleborg med 20 procent vardera.

Fler kvinnor i styrelsen med kvinnlig vd

61 procent av företagen minst en kvinnlig styrelseledamot, vilket innebär en ökning med åtta procent sedan 2021. Undersökningen visar också att i bolag med en kvinnlig vd är även andelen kvinnliga styrelseledamöter högre. I bolag med en kvinnlig vd står även kvinnorna för 41 procent av styrelsen. Medan i företag med en manlig vd är den kvinnliga representationen i styrelsen nere på 21 procent.

I undersökningen fick representanter för 348 företag svara på enkätfrågor. Av de 348 hade fyra företag fler kvinnliga än manliga styrelseledamöter.

De fyra företagen med fler kvinnliga än manliga styrelsemedlemmar (procenttalen visar andel män respektive kvinnor i styrelsen):

  • P.M. Instrument Aktiebolag: 40% män, 60% kvinnore
  • Dynamic Code AB (publ) 40% män, 60% kvinnor
  • Folktandvården Sörmland AB 43% män, 57% kvinnor
  • Norrköpings Tidningars Media AB: 47% män, 53% kvinnor.

Hela rapporten finns här (kostnadsfritt för medlemmar).

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.