Självinsikt hos vd:n förbättrar ledarskapet

Vd-rollen Ju bättre självinsikt du har som vd, desto bättre blir du på att leda och förstå medarbetarna. Det är en av grundtankarna hos Catharina Sjögren Froborg när hon hjälper vd:ar utveckla sin beteende- och kommunikationsstil.

Självinsikt hos vd:n förbättrar ledarskapet

När vi intervjuar Catharina Sjögren Froborg, ledarskapskonsult med det egna företaget Coacheffect AB i Malmö, låter det så självklart att man med större självinsikt har lättare att förstå medarbetarnas olika reaktioner.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Visst finns det ett spritt medvetande bland många om vikten av självinsikt, men inte hos alla, konstaterar hon. Därför jobbar jag ofta med verktyg för att hjälpa vd:ar att bli bättre att förstå medarbetares och sina egna reaktioner.

Hon brukar ha en utökad så kallar extended disc-analys som utgångspunkt när hon arbetar med att utveckla beteende- och kommunikation hos chefer och vd:ar. Hon ser modellen, som ibland har kritiserats som förenklande, som ett stöd för att se att personer är olika och ett verktyg för att lättare förstå vad som kostar minst energi och ansträngning och vad som kräver mindre koncentration och därigenom tenderar att vara mest motiverande.

– Kritiken mot discanalys har ofta handlat om att den används som personlighetstest exempelvis vid rekrytering, och så ska redskapet inte användas, säger Catharina Sjögren Froborg. Man ska se det som ett verktyg och en grund för att vidare utforska och öka sin självkännedom och kännedom om vilken typ av person någon annan är. Målet med att använda verktyget är att på ett överskådligt sätt kunna beskriva olika personers reaktioner i olika miljöer på ett bra och tydligt sätt och deras reaktioner på grund av yttre påverkan.

Fyra fält

Disc bygger på fyra fält som definieras i färgerna röd, grön, gul och blå. Man kan också beskriva modellen utifrån den horisontella axeln i en fyrfältare där den vänstra delen startar i reserverad och introvert och den högra slutar i extrovert och utåtriktad. Den vertikala startar högst upp i faktabaserad och slutar längst ner i en personlighet som har nära till känslor och relationer.

– Det finns nio miljarder människor och ingen är lik den andra och ofta har man delar av de olika fälten och färgerna, konstaterar Catharina Sjögren Froborg.

Catharina Sjögren är ledarskapskonsult.

Hon betonar att det inte finns något rätt och fel när det gäller vilken färg eller blandning av färger man har, bara att man är olika. Det viktiga är insikten om hur man ska prata till någon som verkar ha en viss färg för att bli förstådd.

– Det kan också vara viktigt att som vd omge sig med personer med olika styrkor, konstaterar Catharina Sjögren Froborg. Det viktiga är att förstå vem som är vad och hur man ska kommunicera.

Vd:ar ofta röda men inte alltid

Vd:ar är ofta röda personligheter som enligt disc innebär att man snabbt vill framåt, är rakt på sak och vill ha resultat och direkta svar. Ser man till de andra färgerna representerar gul personer som har många bollar i luften, ser möjligheter och tycker att relationer är viktiga, grön vill ha ett lugnare tempo och ha hela gruppen med på tåget. Kommunikationen till en grön person är stödjande och denne behöver ofta tid på att fundera igenom saker. Slutligen de blå är personer som är regelstyrda och exakt vill veta vad något står för. De kan verka kritiska men får de bara fakta så får man förtroende från dem. Självklart är färgerna en ganska förenklad modell och människor är ju en blandning av drag med tyngdpunkt åt något håll.

– Det viktiga är att förstå vilken typ av person någon är och att vara vaksam, tydlig och lyhörd, säger Catharina Sjögren Froborg. Genom att förstå sina medarbetare så gagnar det en vd:s arbete.

Kontentan är alltså att genom att kommunicera rätt så får man med sig sina medarbetare och att vd:n därmed blir framgångsrikare. Vidare att en bra självinsikt är ett kraftfullt redskap för att nå sina mål. Catharina Sjögren Froborg använder också ytterligare en modell, Joharis fönster, som beskriver hur öppenhet i mänsklig kommunikation ökar när vi är tydliga och lyhörda mot varandra och minskar när vi inte är det. Modellen tar hänsyn till hur mycket jag vet om mig själv och vad andra vet om mig. Ju mer andra vet om mig och desto större självkännedom man har ju mindre fasad. (se figur)

Fråga själv

Catharina Sjögren Froborg tycker också att det som vd är viktigt att själv få berätta för medarbetarna hur denne vill ha det. Ingen är tankeläsare och att förstå vd:ns intentioner och drivkrafter underlättar för medarbetarna. Överlag är det bra om alla förstår varandras drivkrafter och vad som motiverar.

–Mitt enkla råd till vd:ar är att hela tiden ha i bakhuvudet att man måste tänka till över hur en medarbetare är och vilken typ av kommunikation som fungerar bäst mot den typen av medarbetare, säger Catharina Sjögren Froborg. Det är väldigt lätt att glömma bort.

Det kan ibland vara ansträngande att som röd vd behöva tala lugnt och förklara och inte köra på med att kräva rak, direkt kommunikation och snabba svar. Catharina Sjögren Froborg beskriver det som ett gummiband där man ibland får tänja på sig ordentligt. Men att det ofta är värt ansträngningen.

Fakta

Så ökar du din självinsikt och ditt coachande ledarskap

  • Ju bättre självbild ju bättre förmåga att förstå andra personer.
  • Ingen är tankeläsare så berätta för de anställda hur du som vd vill att de ska kommunicera till dig.
  • Berätta för dina anställda hur du som vd föredrar att få kommunikation.
  • Försök förstå vad dina medarbetare motiveras och demotiveras av.
  • Försök förstå vilken personlighetstyp dina olika medarbetare har och försök anpassa din kommunikation efter det. Lär dig känna igen olika personlighetstyper.
  • Var alltid tydlig och lyhörd. Anpassa det tempo du talar i efter personen du talar till.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.