Sex tips för att klara en tuff uppsägning

Förhandlingsskolan: Del 4 Att förhandla kring en uppsägning utifrån personliga skäl är svårt och något som många vd:ar bävar inför. Går det att få det till en uppsägning på grund av arbetsbrist är mycket vunnit. Men det finns trots allt en hel del att göra om man inte lyckas med ”arbetsbriststrategin”.

Sex tips för att klara en tuff uppsägning

Att säga upp medarbetare är något som många upplever svårt, även om skälen för det är väl så starka. Svårast känslomässigt är det naturligtvis om det uppstår verklig arbetsbrist som nu i Coronatider, men faktum är att det kan vara väl så tufft att försöka ”bli av med” en riktigt krånglig och obstruerande anställd som inte fungerat i arbetslaget.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Många gånger har man då en ganska dålig sits som arbetsgivare, konstaterar förhandlingsexperten Johan Lagerbielke. Då gäller det att ha dokumenterat ordentligt och att ha funderat igenom alternativen på ett bra sätt.

Hans grundtips är därför att alltid försöka använda arbetsbrist som alternativ om detta på något sätt är möjligt och då får man inte på något sätt ens hinta om personliga skäl. Om detta nu inte går så förespråkar han en modell som utgår från vad det värsta som kan hända är, WATNA , som står för Worst Alternative To Negotiate-Agreement. Exempelvis kan det här handla om att fundera vad som händer om man hamnar i Arbetsdomstolen. Vad utfallet blir om man vinner eller förlorar.

Hur mycket ska man betala

– Man kan göra avancerade analyser för att uppskatta hur mycket man riskerar att få betala i domstolen, konstaterar Johan Lagerbielke. En teknik som är bra är att använda ett så kallat beslutsträd.

Utan att gå in på hur ett sådant fungerar i detalj så berättar han att det handlar om att få in olika saker som påverkar i en beslutsmodell. Perspektivet kan både vara arbetstagarens och arbetsgivarens. När det gäller arbetstagaren så kan det handla om denne är med i facket, har en försäkring och hur dyr processen kan tänkas bli. För arbetsgivaren också om kostnaderna och då också de framtida kostnaderna för eventuella PR-förluster eller interna kostnader i form av minskat engagemang från andra medarbetare.

– Ofta underskattar man kostnaderna i tid och engagemang i samband med att man hamnar i en tvist i Arbetsdomstolen, säger Johan Lagerbielke. Därför kan det vara bra att undvika att hamna där eller så försöker man förlikas i domstolen, något som nästan alltid sker. Det svåra här är vad som är en lämplig förlikningsnivå och hur man ska lägga upp förhandlingen. Gör man en noggrann analys som arbetsgivare kan det i vissa fall till och med löna sig att gå på avsked direkt även om man gör bedömningen att man har små utsikter att vinna.

Olika perspektiv

Det kan också enligt honom vara bra att vara medveten om den informationsassymetri som lätt uppstår i en uppsägningssituation. Hur situationen kan uppfattas skiljer mellan arbetstagare, kollegor och arbetsgivare. Man brukar kalla den ”perceptionseffekt”.

I de fall man hamnar i en uppsägning av personliga skäl är det just förståelsen för hur motparten agerar och tänker som är nyckeln till någon form av framgång eller skademinimering i själva förhandlingen som oftast slutar i någon form av utköp.

I arbetsgivarens intresse ligger att betala så lite som möjligt och att bli av med medarbetaren så snabbt som möjligt. Man vill helt enkelt undvika en gerillasituation under en längre uppsägningstid.

– Vid ”arbetsbrist” är viktigt att alltid förhandla bort återanställningsrätten, annars så ska nyanställningar göras i enlighet med turordningsreglerna, det vill säga företaget riskerar att få tillbaka medarbetaren som till exempel inte presterade så bra, säger Johan Lagerbielke.

Erbjud paketlösningar

Han förespråkar alltid att man försöker erbjuda någon form av paketlösning skälet till det är att det är mycket lättare att komma till en lösning om man har fler förhandlingsfrågor. Ett paket kan exempelvis handla om arbetsbefrielse, återanställningsrätt, telefon, dator och tjänstebil.

– Börja alltid med pengarna, sedan kan man lösa allt annat. Har man istället börjat med det andra och väntat med lönen är risken att man kör fast, säger Johan Lagerbielke.

Johan Lagerbielke är förhandlingsexpert.

En metod för paket kallas ” Scrambeld egg” och går ut på att man tar alla delar i paket mot räknar om det till en summa det sista man gör i förhandlingen. Syftet med tekniken är att både kunna använda sig av fördelarna med en flerfrågeförhandling och samtidigt få en enkel och tydligt avslut.

Vid kontroversiella uppgörelser kan en komplicerad lösning vara bra ur ett kommunikativt perspektiv. Om exempelvis en bråkig medarbetare får ett högt avgångsvederlag kan upplevas som stötande särskilt om det blir känt i organisationen. Resultatet av komplex uppgörelse sprider sig inte på samma sätt. Jämför ”Han fick en miljon” eller ”Vad han fick? -Det var en ganska komplicerad uppgörelse jag vill minnas att det var ungefär så här …”.

Ett råd här är att ha något lite extra som man ger som arbetsgivare när man är överens. Fenomenet kallas för det ”dubbla avslutet”. När vi skriver på så känner vi alltid ångest för att vi gör jag rätt nu. Genom en snabb oväntad fördel blir motparten mycket mer nöjd. Vissa bilhandlare ger dig blommor när du har köpt bilen.

En annan förhandlingsteknik i sammanhanget är att vara lyssnande och lyhörd och försöka utröna vad som är viktigt för motparten. Man kan till och med fråga om detta. Är kraven rätt och rimliga kan man här ganska snabbt komma till ett avslut. Arbetstagarens viktigaste hemlighet är huruvida denne verkligen vill vara kvar på arbetsplatsen eller inte.

Känner sig hotade

Många arbetsgivare känner sig hotade när det kommer till uppsägningssituationer på grund av personliga skäl. Det kan handla om att man möter en stark facklig organisation och att man är rädd att hamna i Arbetsdomstolen. Det vet fackförbunden om och vissa har satt det i system att gå till Arbetsdomstolen om man inte får en förlikning.

– Jag tycker att det kan vara klokt i ett sådan sammanhang att ta experthjälp och reda ut vilka kostnader det kan handla om, säger Johan Lagerbielke. Det minskar oron för skadestånden som ändå ofta är relativt små.

Rätt och fel

Ett ytterligare problem i uppsägningsförhandlingar är att man som människa ofta vill tänka i termer av rätt och fel. Men faktum är att det är ett felaktigt perspektiv när det handlar om en förhandling, för här måste man fokusera på varje parts intressen och försöka nå en situation där bägge parter vinner något.

– Ett bra sätt är att tänka på om relationen mellan parterna kommer att ha förbättrats eller försämrats efter förhandlingen, konstaterar Johan Lagerbielke. Därför kan det vara bra att inte ha ”smarta” egna lösningar utan bygga på idéer och önskemål från arbetstagaren samtidigt som man ankrar förhandlingen tidigt.

Han exemplifierar med följande frågeställningar: ”En månads lön är praxis (ankringen), vad tänker du i de här andra frågorna om ….?”, ”jag förstår och vi är beredda att tänka om angående semestern (utbildningen eller tjänstebilen)”.

Fakta

Tips vid uppsägning

  1. Försök undvika uppsägning av personliga skäl, utan få det till uppsägning på grund av arbetsbrist om det är möjligt.
  2. Försök förhandla fram en lösning i form av ett paket. Börja alltid att prata pengar och ta mindre viktiga förmåner sist.
  3. Om det handlar om utköp, se till att villkoren är rimliga, det vill säga några månadslöner.
  4. Få alltid med omedelbar arbetsbefrielse vid utköp för att undvika en anställd som bedriver ”gerillakrigsföring”.
  5. Om ni kommer överens om ett paket, ge något extra efter det för att säkra en underskrift.
  6. Stäng gärna uppgörelsen genom att bygga på idéer från arbetstagaren.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.