Så var chefsåret 2022

Ledarskap När Sveriges chefsorganisation Ledarna sammanställer årets ärenden hamnar frågor om lön och anställningar i topp. Redan i september började ärenden om arbetsbrist komma in.

Så var chefsåret 2022
På ett år hanterar Ledarna drygt 12 000 ärenden. Foto: Adobe Stock

– Vi befinner oss i osäkra tider vilket speglar sig i de frågor vi hjälper våra medlemmar med. Nedskärningar började synas under hösten, vilket i nästa steg kan innebära att chefsroller försvinner. Vi stöttar våra medlemmar i den processen, men tyvärr ser inte läget ut att bli ljusare utan snarare tvärtom, säger Ida Wanngård, chef för Ledarnas chefsrådgivning.

På ett år hanterar Ledarna drygt 12 000 ärenden.

– En stor del av vår rådgivning och coachning har rört chefens roll i en föränderlig tid. De senaste åren har handlat mycket om pandemins effekter och omställningar till en hybrid värld, och därmed om organisatoriska förändringar. Allt sammantaget ställs höga krav på ledarskap och många chefer upplever dessutom sin första lågkonjunktur, avslutar Ida Wanngård, chef för Ledarnas chefsrådgivning.

Topp 5 ärenden Ledarnas chefsrådgivning 2022

1. Lönestatistik

2. Frågor om avtal och anställning

3. Arbetsbrist

4. Ersättningsfrågor

5. Brist på stöd från överordnad

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.