4 punkter för ett gott ledarskap

Ledarskap & styrning Mynak pekar ut transformativt ledarskap som den bästa ledarmodellen för medarbetarnas välmående och prestation. Här är de fyra viktigaste transformerande beteendena enligt forskningen.

4 punkter för ett gott ledarskap
Fyra beteenden som stöttar ett gott ledarskap. Foto: Adobe Stock

Hur ser sambandet ut mellan ledarskap och medarbetarnas välbefinnande och arbetsprestation? Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, har gjort en kunskapssammanställning baserad på 30 forskningsstudier, som de har analyserat.

Analysen visar att konstruktivt ledarskap har ett samband med medarbetarnas välbefinnande, och också ett samband med medarbetarnas prestation. Med konstruktivt ledarskap avses framför allt ett transformerande ledarskap. Det är en ledarskapsmodell som bygger på att ledaren involverar medarbetarna i verksamhetens utveckling.

4 ledarbeteenden

Ett transformativt ledarskap tycks alltså vara en ledarskapsmodell med en positiv inverkan på medarbetarnas mående och prestation. Mynak föreslår därför fyra faktorer att sträva efter för en som vill utöva ett gott ledarskap. De fyra transformerande ledarbeteendena är:

  1. att vara en förebild
  2. att inspirera med hjälp av visioner
  3. att stimulera nya ideìer
  4. att visa omtanke.

Förebygg destruktivt ledarskap

Mynak föreslår också att organisationer aktivt går in för att skapa goda förutsättningar för transformativt ledarskap. Genom ledarträning kan ledarna få hjälp att utveckla transformerande beteenden, och hitta gemensamma tillvägagångssätt för att tillsammans formulera vilka förutsättningar som kan behövas.

De föreslår till sist att organisationer aktivt arbetar för att förebygga destruktiva ledarbeteenden. Detta eftersom studierna visar att destruktivt ledarskap kan minska både personalens välbefinnande och organisationers prestationsförmåga.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.