Så ska cheferna bli bättre på krishantering

Pandemin har lett till ett uppvaknande och en krisinsikt hos många chefer. Mer än nio av tio personer i ledande ställning anser att deras förmåga till krishantering måste förbättras och många planerar för en upprustning, enligt en färsk global undersökning.

Så ska cheferna bli bättre på krishantering
Chefer behöver bli bättre på krishantering. Foto: Stock Adobe.

Det är undersökningen PwC Global Crisis Survey 2021 som tittat närmare på hur organisationer har hanterat det senaste årets pandemi, hur de har reagerat, vilka lärdomar de dragit och hur de förbereder sig för framtida kriser. Drygt 2 800 personer i chefsposition inom näringslivet har medverkat. Deltagarna kommer från 73 olika länder och representerar 29 branscher.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?
Cecilia Cederberg, ansvarig Forensic Services, PwC.
Cecilia Cederberg, ansvarig Forensic Services, PwC. Cecilia Cederberg, ansvarig Forensic Services, PwC.

Av undersökningen framgår att hela 95 procent av de medverkande anser att deras förmåga till krishantering måste bli bättre. Bland annat lyfter de fram att det ofta saknas planer för hur verksamheten ska agera när en kris inträffar.

– Tyvärr räcker det inte med grundläggande delar som till exempel en krisorganisation och några pliktskyldigt framtagna krisplaner. Istället behövs det strukturerade och heltäckande program som kan täcka in flera olika typer av kriser, säger Cecilia Cederberg, som är ansvarig för Forensic Services på PwC i en kommentar.

Planerar upprustning

Många organisationer planerar nu för en upprustning av sin krishantering. Sju av tio tänker att öka sina investeringar inom krishantering och tre av fyra är övertygade om att de kan dra lärdomar från pandemin och därmed stärka framtidens krisarbete.

Förra gången som PwC genomförde den här undersökning var 2019. Nästan samtliga svarade att de sannolikt skulle behöva hantera en kris inom de kommande två åren. Däremot var pandemi ingenting som stod högt på oroslistan.

– Den här återblicken ger oss en tydlig lärdom. Utmaningen inom krishantering handlar inte om att pricka rätt när det gäller framtidsspaningar, utan handlar om att skapa beredskap för det oförutsedda, säger Cecilia Cederberg.

Så förbereder du verksamheten för kriser:

  1. Utforma en strategisk krishanteringsplan som gör det möjligt att mobilisera snabbt för att säkra affärsverksamheten och agera effektivt på störningar som uppstår.
  2. Se till att bli av med de stuprörsstrukturer som finns inom organisationen. Ett integrerat krisprogram är nödvändigt för framgångsrik krishantering och för att bygga motståndskraft.
  3. Prioritera byggandet av organisationens motståndskraft – inte för att lyckas, utan för att överleva.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.