Så kan kvinnor lösa Europas brist på techkompetens

Kompetensbrist En ny studie från McKinsey Digital visar att Europa skulle kunna lösa kompetensbristen om fler kvinnor valde att arbeta inom tech. Åtgärder inom fyra områden kommer att spela en viktig roll för att techbranschen ska lyckas attrahera och behålla kvinnliga anställda.

Så kan kvinnor lösa Europas brist på techkompetens
Fler kvinnor i techbranschen är en lösning på problemet, men för att det ska bli verklighet krävs förändring på flera fronter. Foto: Adobe Stock

År 2027 riskerar europeiska företag sakna närmare fyra miljoner medarbetare med techkompetens. Behovet skulle tillgodoses om andelen kvinnor inom tech fördubblades, från 22 procent till 45 procent. Detta skulle dessutom kunna leda till en BNP-ökning med mellan 260 och 600 miljarder euro för EU-länderna, visar studien

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Europa har utmaningar med kompetensbrist som i sin tur hotar konkurrenskraften. Fler kvinnor i techbranschen är en lösning på problemet, men för att det ska bli verklighet krävs förändring på flera fronter. Bland annat måste europeiska företag göra aktiva satsningar på att investera i och attrahera fler kvinnor med techkompetens, säger Elina Mäkelä, Associate på McKinsey i Helsingfors och en av studiens medförfattare.

Studien pekar på två huvudsakliga orsaker till den nuvarande snedfördelningen mellan män och kvinnor inom tech. För det första studerar färre kvinnor än män så kallade STEM-ämnen (Science, Technology, Engineering and Mathematics). För det andra söker sig färre kvinnor än män som studerat STEM-ämnen vidare till roller inom tech.

Med utgångspunkt i orsakerna föreslår studien åtgärder inom fyra områden:

• Lansera initiativ som gör att fler kvinnor trivs och lyckas i techbranschen

• Bromsa tappet av kvinnor i branschen

• Fokus på utbildning inom de mest relevanta områdena inom tech, såsom exempelvis maskininlärning och AI, inklusive möjligheter till omskolning

• Tidigare insatser för att få fler kvinnor att fullfölja utbildningar inom STEM-ämnen

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.