Risk med alltför stort fokus på tillväxt

Lönsamhet måste gå före tillväxt. Annars finns risk att det blir som i talesättet ”den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket”.

Risk med alltför stort fokus på tillväxt
Se upp så ni inte glömmer lönsamheten när ni fokuserar på tillväxt. Foto:Stock Adobe.

2009 publicerade professor Per Davidsson vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping en studie kring lönsamhet och tillväxt som inspirerade till den studie som Malin Brännback, professor i internationell företagsamhet vid Åbo Akademi publicerade samma år. Dessa studier låg också till grund för en ny studie där 650 000 företag från 28 länder ingick. Dessa tre studier har gemensamt att de tar död på synsättet att snabb tillväxt är ett mått på framgång.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Det är en myt att företag växer sig lönsamma. Det är bara några få som lyckas med detta, säger Malin Brännback.

Inom bioteknik

Hon har i sin forskning specialstuderat företag som är verksamma inom bioteknikområdet.

– Inom den branschen har de som är lönsamma men växer svagt i särklass högst sannolikhet att komma på riktigt grön kvist. Det finns inte ett enda företag i biotekniksektorn som gått från hög tillväxt och låg lönsamhet, till hög lönsamhet och låg tillväxt. Ingen har lyckats med det konststycket, berättar Malin Brännback.

Hon betonar att grundbulten i företagsekonomi är att ett företag ska drivas lönsamt och att det är styrelsens skyldighet att se till att detta sker.

– Samtidigt ska vd:n göra som styrelsen säger så att man maximerar avkastningen till ägarna.

Ha en affärsmodell för tillväxt

Man ska ha en affärsmodell som bygger på att kostnaderna inte är större än intäkterna och efterfrågan ska vara större än utbudet.

– Trots att detta är helt rätt tänk för alla företag är det så tråkigt att journalisterna inte är intresserade av att lyssna eftersom det inte blir några rubriker. Tillväxt är mycket sexigare och ger häftigare rubriker.

Tillväxt mäts på många olika sätt. Det kan bland annat handla om hur många människor som anställs, hur omsättningen ökar eller hur stor marknadsandel företaget har.

– Men historien visar att snabb tillväxt inte fungerar även om det är ett mantra som alltför ofta upprepas.

Slutsatsen i de studier som hon gjort bland bioteknikföretag i Finland är att lönsamhet måste komma före tillväxt.

– Annars gäller det att den som gapar efter mycket ofta mister hela stycket.

Tufft läge för tillväxt

Malin Brännback konstaterar emellertid att det nu i det tuffa globala ekonomiska läget behövs tillväxt för att klara dagens kostnadsökning.

– Men då måste kassan vara stark och om man på allvar vill tala hållbarhet och energilösningar ska man ha ekonomin i skick. Fortfarande gäller det klassiska mottot ”Cash is king.

Hon betonar vidare att man inte kan dra ett likhetstecken mellan ett växande företag och en massa nya jobb. Bara tre av hundra företag anställer fler än hundra personer och bara en halv procent av företagarna vill att deras företag ska växa.

– Jag har ännu inte träffat en företagare som säger att denne har startat sitt företag för att kunna anställa en massa människor. De vill gärna ta det lugnt i början och anställa när de måste. Och med tillväxt följer sällan automatiskt lönsamhet, säger Malin Brännback.

Snabbt växande företag

Hon konstaterar att mantrat om tillväxt började i forskaren David Birchs bok ”Job Creation in America som gavs ut 1987.

– Innan dess var faktiskt snabbt växande företag sällsynta i Europa.

Svenska företagare som vill få bidrag till sin verksamhet, till exempel från Vinnova, måste redovisa att de har en vilja att växa.

– Sedan gäller det för dem att själva tänka ut hur de även ska bli lönsamma. Detta är inte ett bra system.

Hon menar att många genomförbara affärsidéer blir förbisedda av investerare eftersom de inte passar in i den antagna formen när det gäller tillväxt.

–Om tillväxt ska ligga till grund för en bestående verksamhet, måste den bygga på en lönsam verksamhet. Hur jag än ser på det, så är det så här, avslutar Malin Brännback.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.