Prioriterade mål som alla kan förstå

Målstyrning Det är en konst för alla vd:ar att få fart på strategigenomförandet. De som lyckas få med sig hela organisationen i arbetet får en enklare och snabbare resa för att nå de mål som satts upp.

Prioriterade mål som alla kan förstå
Målstyrning är ett kraftfullt verktyg rätt använt. Foto: Stock Adobe.

Har ditt företag ett tydligt mål av vad ni behöver uppnå för att bli framgångsrika och finns det en strategi för hur ni ska nå detta mål? 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Många företagsledare svarar ja på dessa frågor men ställer vi i stället frågan till de anställda så är svaret inte alltid lika självklart, framför allt inte när du ber en anställd beskriva målet eller att förklara strategigenomförandet, berättar strategi- och målstyrningsexperten Hanna Sweijer.

Hon nämner bland annat en studie gjord av MIT som visade att endast 51 procent av ledarna på ledningsgruppsnivå hade kunskap om och kunde beskriva organisationens tre högst prioriterade mål.

– Min erfarenhet är att det även i svenska organisationer ofta finns brister i förståelsen och kunskapen om de strategiskt mest viktiga målen. Så här finns verkligen en stor förbättringspotential, säger Hanna Sweijer.

Skapa förutsättning

Hon förespråkar att man som vd ska avsätta minst tio procent av sin egen, men även av de anställdas, arbetstid till strategigenomförande.

– Det gäller att skapa de rätta förutsättningarna för varje enskild individ. Men det är upp till var och en att löpande blockera dessa fyra timmar i kalendern för att säkerställa att genomförandet blir av vecka efter vecka. 

Vidare delar hon upp vd:s ansvar för att lyckas med strategigenomförandet i fyra delar: Prioritera, Engagera, Planera och Agera samt betonar vikten av att inkludera alla medarbetare i genomförandet.

När det gäller prioriteringen av de företagsövergripande mål som ska sättas upp lägger Hanna Sweijer tonvikten på att detta är vd:s beslut.

– Det går inte att fokusera på allt samtidigt och forskning visar att störst måluppfyllnad genereras då antalet mål begränsas till två. Detta ska då vara övergripande mål som hela företaget kan arbeta mot utifrån respektive avdelnings förutsättning. Skulle de övergripande målen inte finnas är det stor risk att avdelningarna driver sina egna agendor, som till och med kan vara konkurrerande, och de stora resultaten uteblir.

De företagsövergripande målen ska vara formulerade så att de kan förstås av alla medarbetare, detta för att engagemanget ska flöda i hela företaget. Men hur ska man då lyckas få alla medarbetare engagerade?

– Här kan vd:n vinna mycket på att arbeta med exempelvis storytelling för att beskriva de övergripande företagsmålen. Ord och känslor är bra verktyg för att öka engagemanget. 

Planera och agera

Vd sätter det övergripande företagsmålen och utifrån dessa sätter avdelningarna sina respektive mål. Det är viktigt att samtliga mål är realistiska, mätbara och att det finns en deadline.

Läs även om att sätta effektmål.

– I stället för att bara fokusera på det slutliga målet är det är viktigt att dela upp målen i delmål. Dessa visar hur långt avdelningen ska ha kommit vid olika tidpunkter. Varje delmål skapar på så sätt en avstämningspunkt så att vd och ledare löpande kan följa upp samt veta att tillräckligt har gjorts för att nå de slutliga målen.

De arbetsuppgifter som ska säkerställa måluppfyllnad tas fram gemensamt av medarbetare och ledare.

– Alla i teamet ska ha minst en återkommande arbetsuppgift som går att göra varje vecka.

Man kan fråga sig: Vad gör vi i dag? Vad behöver vi göra mer av? Vad behöver vi göra mindre av? Finns det något annat vi borde göra?

– Här gäller det att prioritera och det är alltid bra att börja med de lågt hängande frukterna så att man kommer i gång på ett bra sätt.

Lätta arbetsuppgifter ska göras snabbt.

– Svårare arbetsuppgifter tenderar nämligen att halka efter och det är vanligt att man ger dem alldeles för lite tid, avslutar Hanna Sweijer.

 

5 tips för att få fart på strategigenomförandet

  1. Avsätt TID till genomförandet. 
  2. Skapa engagemang genom att förklara VARFÖR arbetet ska göras.
  3. Prioritera VAD företaget ska uppnå – sätt SMART:a mål.
  4. Målstyrning är ett kraftfullt verktyg rätt använt. 
  5. Fira framgångar.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.