Utan mål ingen utveckling

Mål Att sätta mål är något som snabbväxande företag satsar hårt på. Och dessa ska helst inte vara möjliga att nå.

Utan mål ingen utveckling
Att ha övergripande mål är viktigt för alla företag och verksamheter. Foto: Stock Adobe.

I boken ”Nittionio regler för tillväxtskapare” som Michael Engström, tillväxtkonsult på företaget Ahrens Rapid Growth, skrivit tillsammans med sin kollega Lars Diethelm berättar de om vad som kännetecknar snabbväxande företag. Ett av dessa kännetecken är mål och målstyrning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Michael Engström konstaterar att majoriteten av de svenska företagen idag inte arbetar med målstyrning.

– För att komma i gång med målstyrning är bäst att börja med ett mål, eller maximalt tre och bryta ner dem till aktiviteter, säger han.

De mål som sätts upp ska vara kopplade till företagets strategi.

– Man måste ju veta vart man ska annars är det helt meningslöst att sätta upp mål.

En tältorganisation

I snabbväxande företag, används i regel mål i stället för befattningsbeskrivningar.

Michael Engström konstaterar att hos snabbväxare är ett övergripande mål att leva upp till ledstjärnan.
Michael Engström konstaterar att hos snabbväxare är ett övergripande mål att leva upp till ledstjärnan. Michael Engström konstaterar att hos snabbväxare är ett övergripande mål att leva upp till ledstjärnan.

Michael Engström menar att det stora problemet som arbetsgivare, vilka gjort utförliga befattningsbeskrivningar, skaffar sig är att medarbetarna tar dessa befattningsbeskrivningar på blodigt allvar.

Han har själv upplevt medarbetare som vägrat utföra en arbetsuppgift för att den inte var med i arbetsbeskrivningen och även fått stöd för detta av fackliga företrädare.

– Flexibiliteten i organisationen försvinner om man som arbetsgivare alltför tydligt definierar uppgifter i arbetet, säger han.

I stället för en detaljerad arbetsbeskrivning menar Michael Engström att det är bättre att arbeta med ledstjärna, grundstenar och värderingar.

– Medarbetaren ska inte nödvändigtvis veta vad hen ska göra men vara väldigt trygg med inom vilka ramar arbetet ska utföras. Det som krävs är en tältorganisation där alla tillsammans jobbar mot tydliga mål.

Han konstaterar att hos snabbväxare är det övergripande målet att leva upp till ledstjärnan. Som exempel tar han IKEA:s ledstjärna. ”Att skapa en bättre vardag för de många människorna.”

– Detta företagsmål gäller även alla medarbetare – alla ska alltid göra det som krävs för att skapa en bättre vardag.

Ett feltänk

Sedan har företaget utvecklingsmål, till exempel geografisk expansion, erbjudande, storlek och omsättning.

– Och det är redan där som många tyvärr gör helt fel, berättar Michael Engström.

För att förklara detta feltänk citerar han skulptören Michelangelo ”Den större faran för många av oss är inte att vi sätter vårt mål för högt och inte når dem, utan att vi sätter målen för lågt och når dem.”

När det gäller snabbväxande företag sätter de i stället, inom ramen för ledstjärnan, nästan ouppnåeliga mål.

– Dessa mål är sällan monetära utan är oftast andra utvecklingsmål. Det är inte mål på resultat, utan mål på det som ger resultat.

Han exemplifierar med att om ett företag bestämmer att de inom tio år ska finnas på fyra kontinenter när de idag bara är på en, kommer det att utlösa den utvecklingen som är nödvändig för att komma dit.

– När ett företag bestämmer att man ska fyrdubbla antalet slutkunder på tre år skapar det nya förutsättningar som kräver utveckling. Och i båda fallen är utvecklingen riktad mot att uppnå en förändring som leder till resultatet, konstaterar Michael Engström

Enhetsmål

För att nå det stora, nästan ouppnåeliga målet definieras mål på både företags- och individnivå som leder mot den önskade förändringen.

– På enhetsnivå kan det handla om att ta fram nya produkter, nya arbetssätt eller nya stödsystem till ett visst datum. På individnivå kan det handla om att ha en viss kompetens, bidra med vissa delar till förändringen inom tydligt givna tidsramar.

Snabbväxare implementerar ofta denna struktur för att tydliggöra vilken roll både enheten och individen spelar när det gäller utvecklingen framåt.

– Det blir då inte bara tydligt för individen vad hen själv direkt eller indirekt kommer att bidra med, det blir också tydligt hur viktig själva utvecklingen är.

Mål som skapar resultat

Vid sidan om dessa utvecklingsmål krävs det också förbättringsmål.

– Allt kan alltid göras bättre och speciellt gällande det operativa arbetet. Som andra mål sätter man därför förbättringsmål på enhets- och individnivå. Återigen sätts mål på saker som skapar resultat i stället för på resultat.

Genom att sätta mål på den framtida utvecklingen och de ständiga förbättringarna behövs inte de vanliga, resultatbaserade målen längre i samma utsträckning.

– Behåll några få viktiga mätbara företagsmål, men skippa allt som heter resultatmål för enheter och individer. Det kommer bara ta tid, avslutar Michael Engström.

 

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.