Polisen får ökat förtroende bland företagarna

Myndigheter Den enda myndigheten som höjer sitt förtroende och får högre betyg vad gäller service och bemötande bland företagen är polisen visar Företagarnas myndighetsranking 2019.

Polisen får ökat förtroende bland företagarna
Foto: Adobe Stock

− Polismyndighetens goda resultat har troligen att göra med två aspekter, dels förbättrad handläggning av tillståndsärenden, dels ett stort fokus på trygghetsfrågan där polisen så klart spelar en mycket viktig roll för företagen, säger Helena Fond, ansvarig för regelförenklingsfrågor på Företagarna.

Skatteverket och Bolagsverket står likt tidigare undersökningar stadigt högst i kurs bland företagen både vad gäller förtroende och service och bemötande. Detta menar Helena Fond bland annat har att göra med digitaliseringsarbetet som skett på myndigheterna.

− Både Skatteverket och Bolagsverket har gjort ett målmedvetet och avsiktligt arbete för att underlätta företagens kontakter med deras verksamheter, särskilt på den digitala sidan. Detta arbete har burit frukt och är en ledande orsak till att företagen ger dem goda omdömen, berättar Helena Fond.

De fyra myndigheter som får lägst omdöme vad gäller service och bemötande, såväl som dåliga förtroendesiffror, är i fallande ordning Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

− Relativt få företagare har kontakt med Migrationsverket men de som har kontakt har ingen positiv bild av myndigheten. Det handlar troligen om företagare som stött på stora problem när de behövt rekrytera eller behålla arbetskraftsinvandrare i sina verksamheter, säger Helena Fond.

Försäkringskassan får sitt sämsta resultat sedan mätningarna inleddes 2004. Med ett betyg på 2,2 i förtroende och 2,3 i service och bemötande (på skalan 1–5) är det en avsevärd minskning från myndighetens högsta notering på 2,9 i motsvarande undersökning 2013.

− Försäkringskassan har en resa att göra för att öka sitt förtroende och sin service mot företagare. Det kommer samtidigt krävas att politikerna ger dem rätt förutsättningar, och att socialförsäkringssystemet bättre anpassas efter de som är företagare, avslutar Helena Fond.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.