Ökad framtidstro – från historiskt låga nivåer

Affärerna Framtidstron ökar hos små och medelstora företag. Men det är en blygsam ökning och den sker från historiskt låga nivåer. Det visar vårens Affärsbarometer från Visma Advantage.

Ökad framtidstro – från historiskt låga nivåer
Drygt 13 procent av företagen i undersökningen anger högsäsong som skäl till ökad framtidstro. Foto: Adobe Stock

1 232 svenska småföretag deltog i undersökningen, som genomfördes mellan 23 mars och 17 april 2023.

– Om 10-talet var en jämförelsevis behaglig konjunkturresa, med långa perioder av uppgång, så har 20-talet fått en stökig och utmanande inledning. Många företag har tvingats hantera problem de inte stött på tidigare. Först som en följd av pandemin, sedan kopplat till en vikande konjunktur. Trots detta visar vårens undersökning på en försiktig ökad framtidstro, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.

34 procent av företagen i Vismas Affärsbarometer tror att försäljningen kommer att öka under de kommande sex månaderna, motsvarande siffra vid höstens undersökning var 28 procent. Drygt 33 procent ser en oförändrad försäljning som det troligaste alternativet och knappt 31 procent spår en minskning. I den förra undersökningen trodde 36 procent av företagen att försäljningen skulle minska.

Sett ur ett branschperspektiv ger undersökningen en splittrad bild, där företagen gör olika bedömningar av försäljningsutsikterna under de närmaste sex månaderna. Och det är just branschtillhörighet som ofta är avgörande för en växande eller minskande framtidstro. IT och Telecom – 53 procent – samt Hotell och restaurang – 42 procent – är branscher där flest företag är positiva, trots att det även här handlar om en minskning jämfört med höstens undersökning. Mest negativa är företag verksamma inom Bygg samt Transport och Åkeri, där 52 procent respektive 43 procent tror att försäljningen kommer att minska. 

– Det ekonomiska läget, med hög inflation, stigande räntor och ökade kostnader, stressar och pressar många små och medelstora företag. Samtidigt är det tillfredsställande att se hur många företag fokuserat på att sänka sina kostnader och gjort anpassningar till det nya läget. Det kommer att gynna dem när konjunkturen åter vänder uppåt, menar Henrik Salwén.

Drygt 13 procent av företagen i undersökningen anger högsäsong som skäl till ökad framtidstro. Nästan lika många, knappt 13 procent, hänvisar till att ett förbättrat produktutbud kommer att påverka försäljningen positivt. För 12 procent är det i stället fler försäljningskanaler som utgör grunden till en växande framtidstro. 

Västmanland är det län där framtidstron är högst, då 60 procent av företagen tror att deras försäljning kommer att öka. Det är en kraftig förbättring jämfört med höstens undersökning, där 35 procent av företagen såg ökad försäljning som ett troligt scenario. Även i Norrbotten – 48 procent – och Värmland – 47 procent – finns en stark tro på det kommande halvåret. Den största förändringen återfinns bland småföretagen i Jämtland – 53 procent spår en minskad försäljning, vilket är 27 procent fler än vid höstens Affärsbarometer. 

Läs mer och ladda ner hela undersökningen här:

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.