Män äger dubbelt så mycket som kvinnor

Jämställdhet En rapport från Ownershift visar att män äger mer än dubbelt så mycket som kvinnor i företagsvärlden, och att de har 56 miljarder mer än kvinnor i finansiella kapitalinkomster årligen.

Män äger dubbelt så mycket som kvinnor
Männen äger. Foto: Adobe stock

Opinionsbildningsinstitutet Ownershift arbetar för ökat kvinnligt ägande i näringslivet. I en rapport om kvinnligt ägande – den femte i ordningen – skriver de att män äger mer än dubbelt så mycket som kvinnor av svenska företag. Även om skillnaden krymper så går utvecklingen mycket långsamt, konstaterar rapporten.

I undersökningen har Ownwershift också tittat på fördelningen av finansiella kapitalinkomster. Den har beräknats genom att titta på vinster minus förluster vid försäljning av aktier, fonder och andra värdepapper, övriga tillgångar samt andelar i företag. Utifrån resultatet har de uppskattat hur inkomstskillnader från ägande av bolag skulle kunna vara fördelade.

Resultatet visar att visar att män har 72 procent av de finansiella kapitalinkomsterna och kvinnor har 28 procent. Det innebär att män får ut totalt 56 miljarder mer i finansiella kapitalinkomster än kvinnor årligen.

Fakta

Siffror ur rapporten ”Vem äger företagen?”

  • Män har 56 miljarder mer än kvinnor i finansiella kapitalinkomster för årligen.
  • Män äger mer än dubbelt så mycket som kvinnor – 30 procent av företagsägarna är kvinnor, 70 procent är män.
  • Fler manliga styrelseledamöter är ägare. 33 procent av styrelseledamöterna är kvinnor, 67 procent är män. 25 procent av styrelseledamöterna som äger är kvinnor, 75 procent är män.
  • För utrikesfödda och för de med minst en förälder född utomlands är 6 procent av männen och 3 procent av kvinnorna ägare.
  • Stockholmskommunerna Lidingö, Danderyd och Vaxholm har det mest jämställda företagsägande, men inga av Sveriges kommuner är helt jämställda.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.