Nu tar robotarna över på industrigolven

Automatisering För att säkra sina leverantörskedjor är det allt fler svenska företag som nu väljer att ta hem komponenttillverkningen och satsa på ökad automatisering. Under pandemin har robottätheten i Sverige ökat och är nu näst högst i Europa, visar färska siffror.

Nu tar robotarna över på industrigolven
Robotiseringen har ökat under pandemin. Foto: Stock Adobe.

Den senaste tidens störningar i de globala leverantörskedjorna och problem med komponentförsörjningen har fått många svenska företag att nu börja se om sina hus. Numera är det inte lika självklart längre att lägga ut produktionen på fabriker i lågkostnadsländer som till exempel Kina.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Dessutom har övergången från massproduktion och långa serier till kundorderstyrt och korta produktlivscykler skapat behov av en flexibel produktionsapparat som snabbt kan ställa om efter förändrade kundkrav. Då är det en fördel om produktionen kan förläggas på nära håll – helst inom de egna väggarna.

Ökad robottäthet

Allt detta har bidragit till att allt fler svenska tillverkningsföretag börjat snegla på olika automatiseringslösningar med hjälp av robotar. Det framgår även av den senaste statistiken från Swira, Swedish Industrial Robot Association.

Den visar att den så kallade robottätheten och därmed automationsgraden i den generella svenska tillverkningsindustrin ökade med 7 procent under 2020 till 224 robotar per 10 000 anställda.

Detta är den näst högsta robottätheten i Europa efter Danmark som har 243 robotar per 10 000 anställda.

– Positivt är också att Sverige under förra året tydligt minskade gapet till Danmark, säger Ove Leichsenring, som är ordförande i Swira.

En viktig förklaring till frammarschen för robotarna inom industrin är enligt Ove Leichsenring det så kallade Robotlyftet. Det är ett stödprogram som pågått i tre år och som avslutas vid årsskiftet. Målet är att höja konkurrenskraften i små och medelstora tillverkningsföretag genom ökade investeringar i automationslösningar. Projektet finansieras av Tillväxtverket inom ramen för regeringens Smart Industri Strategi.

Cirka 2 500 företag har tagit del av programmet och fått stöd med upp till 150 000 kronor för att genomföra fördjupade analyser, utbildning och andra åtgärder inför en planerad automatisering.

Viktigt utnyttja tekniken

Ivan Obrovac, industriell expert och en av dem på Tillväxtverket som arbetar med Robotlyftet, betonar vikten av att företagen ser över sina leverantörskedjor genom automatisering både för att säkra komponentförsörjningen och stärka konkurrensen.

– Om svensk industri inte utnyttjar den teknik som finns riskerar vi att halka efter i den internationella konkurrensen. Det ökade intresset för robotar är positivt, samtidigt som det fortfarande finns mer att göra inom automatisering, säger han.

Framgångsrik robotindustri

Globalt levererades 384 000 industrirobotar under 2020, vilket är en ökning med 0,5 procent. Det innebär att fjolåret – trots pandemin – är det tredje mest framgångsrika året i historien för robotindustrin efter 2018 och 2017. Mer än 3 miljoner industrirobotar arbetar i dag i fabriker runt om i världen.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.