Många företag drabbas av brott – bygg- och detaljhandeln värst utsatta

Brott Svenskt näringsliv har under sommaren kartlagt brottsligheten gentemot näringslivet. Och det är dystra siffror som presenteras.
Sammanlagt har 46 procent av företagen utsatts för ett eller flera brott det senaste halvåret. Värst drabbad är byggbranschen och handeln.

Många företag drabbas av brott – bygg- och detaljhandeln värst utsatta
Hälften av svenska företag har utsatts för brott det senaste halvåret enligt Svenskt Näringsliv. Foto: Stock Adobe.

Intresseorganisationen Svenskt Näringsliv har intervjuat närmare 4 000 företag olika delar av landet om hur brottsutsatta de varit det senaste året. Och resultatet är nedslående. 46 procent av företagen totalt uppger att de drabbats av ett eller flera brott under det gångna halvåret. Mest brottsutsatt är handeln och byggbranschen. Här har hela 56 procent av företagen utsatts för ett eller flera brott under det perioden. Även transport- och besöksnäringen är hårt drabbade, med motsvarande siffror på 49 respektive 48 procent.

Tio procent av byggföretagen har avstått investeringar i verksamheten under det senaste halvåret till följd av oro eller utsatthet för brott och fem procent av dem har övervägt att lägga ned hela eller delar av verksamheten av samma anledning.

– Kostnaderna är en sak. Men vad gör brottsligheten med tilltron till samhälle och rättsväsende? kommenterar Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen. En inkommande regering bör kunna visa hur företag ska skyddas från kriminella. Tyvärr är stölder av maskiner, arbetsverktyg, byggnadsställningar och vitvaror ett stort problem för bygg- och anläggningsbranschen, fortsätter hon.

På aggregerad nivå är det skadegörelse följt av stöld som tillhör de vanligaste brottstyperna. Stöld är det vanligaste brottet för företag inom bygg- och transportsektorn, där hela tre av tio företag drabbats av stöld. Snatteri är inte oväntat mest frekvent inom handeln. För besöksnäringen och tjänstesektorn är det skadegörelse som är vanligast. Inom industrin är cyberbrott det mest vanliga, vilket vart sjunde företag uppger att de drabbats av.

I samtliga tre storstadsregioner drabbas företag mer av brottslighet än i riket som helhet. I samtliga norrlandsregioner är brottsligheten lägre än riksgenomsnittet. Undersökning utfördes under juni månad.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.