Många chefer tar inte hand om sin egen hälsa

Arbetsmiljö En ny undersökning visar att sju av tio chefer är så pressade på jobbet att de prioriterar sina medarbetares arbetssituation före sig själva.

Många chefer tar inte hand om sin egen hälsa

Hur är det att vara chef i Sverige idag? Unionen och Vision har frågat 1 500 chefer i både privata och offentliga verksamheter. Undersökningen visar att pressen på cheferna är hög. Varannan chef känner sig generellt stressad under en vanlig arbetsvecka, ofta till följd av för många arbetsuppgifter. Chefer inom privat sektor stressas även i hög grad av krav på tillgänglighet medan chefer i offentlig sektor stressas av för många medarbetare.

Många av de stressade cheferna saknar möjligheten att återhämta sig och att skapa en balanserad arbetssituation för sig själva. Knappt en av fyra svarar att de kan vara hemma och vila när de är sjuka. Värst är situationen för chefer i kommuner och regioner där hela tre av fyra svarar att de helt eller delvis prioriterar sina medarbetares arbetssituation, ofta på bekostnad av sin egen situation.

Läs mer: 7 tips för att motverka psykiskt ohälsa hos chefer

– Cheferna är väl medvetna om sitt ansvar att fånga upp de anställdas signaler om ohälsa, bedöma arbetsmiljörisker och vidta åtgärder. Men tiden räcker inte till vilket ofta leder till att chefernas egen hälsa hamnar i sista rummet, säger Martin Linder, förbundsordförande i Unionen.

Siffror från Previa visade nyligen att sjukfrånvaron bland chefer ökat med 50 procent mellan 2014 och 2018. Samtidigt pekar forskningen tydligt ut att ett närvarande ledarskap, där chefer ser och coachar sina medarbetare, kan bidra till friskare arbetsplatser.

Läs mer: Mer förståelse för psykisk ohälsa

– Vi måste börja med att ge chefer förutsättningar att ta hand om sin egen hälsa. Det är dags att på allvar förstå och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar. Det handlar till exempel om att erbjuda ett gott chefsstöd och ett rimligt antal medarbetare så att chefer kan vara närvarande menar Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision.

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.