7 tips för att motverka psykisk ohälsa hos chefer

Arbetsmiljö Under 2018 fortsatte chefernas sjukfrånvaro att öka främst på grund av en kraftig uppgång av underpsykisk ohälsa, visar statistik från Previa Företagshälsa.

7 tips för att motverka psykisk ohälsa hos chefer

Statistiken visar också att medan korttidsfrånvaron är oförändrad stiger långtidsfrånvaron brant och kvinnliga chefer är speciellt utsatta.

Under perioden 2014 till 2018 ökade chefernas totala sjukfrånvaro med 50 procent. En radikal ökning av sjukfrånvaron bland chefer är kopplad till ökad långtidsfrånvaro. Chefernas frånvaro på grund av psykisk ohälsa ökade med hela 500 procent och det är främst kvinnliga chefer som står för ökningen.

Läs mer: Mer förståelse för psykisk ohälsa

– Chefer har över tid sjukskrivit sig i betydligt mindre utsträckning än övrig personal, men detta håller på att förändras på grund av trenden med ökad psykisk ohälsa inom chefsledet, säger Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom på Previa.

Pernilla Rönnlund, organisationskonsult på Previa ser att mellancheferna tar till sig fakta och försöker ta sitt ansvar i vardagen, men ofta saknas det resurser och lyhördhet för att tillgodose deras behov.

Läs mer: Skamligt att prata med chefen om psykisk ohälsa

– Företagen måste bli medvetna om detta och särskilt följa upp yngre kvinnliga chefers situation, säger hon.

Statistiken kommer från Previa Sjuk & Frisk och omfattar 170 000 personer, varav 12 300 chefer, på 410 anslutna företag över hela landet.  

7 tips för att motverka psykisk ohälsa hos chefer

1. Bygg chefsnätverk som ger chefer möjlighet att bolla idéer och söka stöd hos varandra.

2. Ta fram ett Mentorprogram så att erfarna ledare kan stödja de som är nya i chefsrollen.

3.  Se över storleken på personalgrupperna och chefens förutsättningar för att leda gruppen.

4.  Avlasta chefernas administrativa arbetsuppgifter så långt som det går.

5.  Se till att ha en tydlig ersättare vid chefens frånvaro.

6.  Gör kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön och stressfaktorer på arbetsplatsen.

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.