nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Foto: Adobe Stock

7 tips för att motverka psykisk ohälsa hos chefer

Under 2018 fortsatte chefernas sjukfrånvaro att öka främst på grund av en kraftig uppgång av underpsykisk ohälsa, visar statistik från Previa Företagshälsa.

Statistiken visar också att medan korttidsfrånvaron är oförändrad stiger långtidsfrånvaron brant och kvinnliga chefer är speciellt utsatta.

Under perioden 2014 till 2018 ökade chefernas totala sjukfrånvaro med 50 procent. En radikal ökning av sjukfrånvaron bland chefer är kopplad till ökad långtidsfrånvaro. Chefernas frånvaro på grund av psykisk ohälsa ökade med hela 500 procent och det är främst kvinnliga chefer som står för ökningen.

Läs mer: Mer förståelse för psykisk ohälsa

– Chefer har över tid sjukskrivit sig i betydligt mindre utsträckning än övrig personal, men detta håller på att förändras på grund av trenden med ökad psykisk ohälsa inom chefsledet, säger Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom på Previa.

Pernilla Rönnlund, organisationskonsult på Previa ser att mellancheferna tar till sig fakta och försöker ta sitt ansvar i vardagen, men ofta saknas det resurser och lyhördhet för att tillgodose deras behov.

Läs mer: Skamligt att prata med chefen om psykisk ohälsa

– Företagen måste bli medvetna om detta och särskilt följa upp yngre kvinnliga chefers situation, säger hon.

Statistiken kommer från Previa Sjuk & Frisk och omfattar 170 000 personer, varav 12 300 chefer, på 410 anslutna företag över hela landet.  

7 tips för att motverka psykisk ohälsa hos chefer

1. Bygg chefsnätverk som ger chefer möjlighet att bolla idéer och söka stöd hos varandra.

2. Ta fram ett Mentorprogram så att erfarna ledare kan stödja de som är nya i chefsrollen.

3.  Se över storleken på personalgrupperna och chefens förutsättningar för att leda gruppen.

4.  Avlasta chefernas administrativa arbetsuppgifter så långt som det går.

5.  Se till att ha en tydlig ersättare vid chefens frånvaro.

6.  Gör kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön och stressfaktorer på arbetsplatsen.

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Få har möjlighet att träna på arbetstid

En ny undersökning visar att fyra av tio personer i Sverige säger att de är i dålig fysisk form och fler är bekymrade över sin egen hälsa. Trots det visar även undersökningen att många arbetsgivare inte prioriterar personalens hälsa. Endast var tionde person uppger att de får träna på arbetstid.

Sveriges Friskaste Företag

Byggmästar’n i Skåne har tilldelats utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag 2018. Byggföretaget med huvudkontor i Helsingborg och med en omsättning på nästan en miljard kronor har integrerat arbetsmiljöarbetet i hela verksamheten och sätter ett likhetstecken mellan kvalitet i kundleveransen och medarbetarnas utveckling och hälsa.

7 steg till en förbättringskultur

Att arbeta med ständiga förbättringar är nödvändigt i de flesta organisationer. Men hur får man till den rätta glöden hos medarbetarna? Hur bygger man som ledare en kultur av ständiga förbättringar?
– Gör det så enkelt som möjligt. Teorier och modeller i all ära – men det är vad man gör i vardagen som spelar roll, säger ledarutvecklaren Ola Ljunggren Bergeå.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här