Lucka 9: Andreas Jonason

Vd-kalendern Vd-kalendern fortsätter bjuda på goda vd-råd. Dagens visdomsord handlar om hur vd:n bör bemöta sin omgivning.

Lucka 9: Andreas Jonason

Bakom lucka nio möter vi Andreas Jonason. Han är vd och managing partner på Simon-Kucher Sverige.

Foto: Simon-Kucher Sverige

– ’Var alltid vänlig mot andra’. Det låter lättare än vad det är. Var alltid noga med att vara vänlig även om du själv är på dåligt humör. Det påverkar 80 procent av intrycket på dem man möter och man blir omtyckt och respekterad av både kunder och på arbetsplatsen. Om du till exempel möter kunder som av olika anledningar är uppjagade eller missnöjda, försök tänka på att du nog inte vet hela orsaken, de kan vara påverkade av något som just har hänt dem, och försök alltid vara noga med att vara vänlig och lyhörd tillbaka. Det har flera gånger hänt mig att kunden eller kollegan efteråt har hört av sig och ursäktat sig och förklarat varför de var uppjagade, oftast av något som hänt strax före mötet eller att de väntade sig ett mer konfrontativt bemötande från mig i mötets början.  

Mot slutet av ett gruppmöte, försök få in vanan att ställa dig själv frågan ”Fick alla tillfälle att säga sin åsikt” och sedan adressera frågan till alla de som inte sagt något. På de sättet pekas ingen ut. Uppfattas som vänligt men är också inkluderande och produktivt– man får fler och mer diversifierade idéer på bordet. Över tid hjälper det att få teamet att lyssna och förbereda sig mer inför mötet då de vet att du kommer fråga var och en och lyssna på deras svar.

En annan rätt enkel sak som kräver noggrannhet är att alltid tacka. Som vd får du idéer och material skickade till dig hela tiden, det är lätt att bara ta emot utan kommentar. Men det är ju personer som har investerat tid och engagemang i detta. Det är enkelt att skriva ”tack så mycket” tillbaka och sedan vara noga att återkomma med svar (även om svaret kan vara kort).

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.