Lean kan bli en arbetsmiljöfälla

I jakten på effektivitet lyfts ledningsfilosofin Lean ofta fram som en framgångskur. Men medicinen kan få en besk eftersmak för arbetsmiljön och bli kostsam i längden.

Trots goda intentioner att effektivisera kan arbetsmiljön bli lidande när Lean införs.

– Det är inte själva Lean som är problemet, utan hur man använder Lean som ett rationaliseringsverktyg, säger Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Hennes forskning visar att det finns en risk att standardiseringen blir för hård och att den påverkar människors arbetsmiljö negativt. Det kan till exempel vara att människor får allt för avgränsade arbetsuppgifter. Medarbetare blir specialister på några få arbetsuppgifter vilket kan vara effektivt. Men det kan också innebära att variationen dräneras och att arbetsdagen upplevs som mindre meningsfull.

– Det kan vara rationellt på kort sikt, men på lång sikt blir arbetet enahanda och arbetsmiljön dålig, särskilt om det kombineras med stillasittande, säger Lena Abrahamsson.

Hon har till exempel stött på kommentarer från äldreomsorgen där man i sin iver att effektivisera arbetet börjat föra fram idéer om att medarbetare inte får prata med de gamla, utan endast utföra sina väl avgränsade arbetsuppgifter.

– Man tar bort möjligheten att tänka, att utveckla sitt eget arbete och att experimentera, säger Lena Abrahamsson.

Satsa på alla delar

Nu låter det kanske som att Lean inte passar i tjänsteföretag, eller att rimmet ”Lean is mean” är sant, men riktigt så enkelt är det inte.

– Lean i sig handlar om ständiga förbättringar med fokus på värdeflödesprocesser, det är ju någonting bra. Men det är en svår balansgång för dem som arbetar med Lean att inte effektivisera för hårt, säger Lena Abrahamsson.

Ingen mår bra av att känna sig otillräcklig eller att man ägnar tid åt onödiga saker, men när man rationaliserar utan att tänka på grundläggande faktorer för bra arbetsmiljö, så kan det bli fel.

– Krav på effektivisering kan göra att du fokuserar kortsiktigt. Framför allt många chefer lever under press på kvartals- och månadsvisa resultat.

Lena Abrahamssons främsta råd till en vd som vill använda Lean är att komma ihåg att metoden i sig inte innebär en bra arbetsmiljö.

– Ibland säljs Lean in med argumentet att en bieffekt är att arbetsmiljön förbättras, men precis som alla konsultprodukter så skapas det bara en win-win-situation om du gör på rätt sätt. Du måste arbeta med organisationsutveckling, lärande och arbetsmiljö parallellt med Lean, de frågorna löser sig inte av sig själva.

Risk för minskad flexibilitet

För hård standardisering kan leda till problem. Människor känner sig fastlåsta och det kan vara svårt att bedriva arbetsrotation. Det gör att flexibiliteten minskar.

– Det är genom flexibilitet som organisationer kan ändra sig mot omvärldens krav. De standardiseringar vi har idag kanske inte är de bästa för morgondagen, säger Lena Abrahamsson.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.