Nå framgång med extern vd

Att lämna över sitt företag till en extern vd kan vara både känslomässigt och praktiskt svårt. Men även den nya vd:n ställs inför utmaningar. Annika Hall ger tipsen som gör överlämnandet smidigare.

Det kan låta som en självklarhet, men en av de största och viktigaste utmaningarna med att anställa en extern vd är att den personen verkligen får bli vd fullt ut. Ett vanligt scenario när en extern vd ska anställas är att den tidigare vd:n också är ägare och därför fortfarande finns tydligt närvarande i företaget. Detta kan skapa grogrund för en rad konflikter om man inte ser upp.

– Det kan vara svårt att kliva åt sidan när man byggt upp och drivit en verksamhet under många år. Därför gäller det att både ägaren och den nya vd:n är tydliga med rollerna.

Det konstaterar Annika Hall, som är forskare på Internationella handelshögskolan i Jönköping och rådgivare till företag som står inför att anställa en extern vd. Tydligheten handlar både om att göra klart för varandra var gränserna går och vem som ansvarar för vad, men även om att som ägare konkretisera tankarna kring företaget och vilka värderingar det vilar på. Otydlighet i rollerna kan leda till att den externa vd:ns auktoritet undermineras och skapa förvirring bland medarbetarna om vem det är som egentligen bestämmer.

Tänk över konsekvenserna

Viktigt är också att den som lämnar över sitt företag till en extern vd har reflekterat över vad det innebär på ett personligt plan att lämna ifrån sig vd-rollen och den operativa makten över företaget.

– Det är en lång process för ägaren som ska kliva av som vd, mycket längre än många tror. Du kliver ur hetluften, telefonen ringer inte lika mycket, det kan vara både känslomässigt och mentalt jobbigt, säger Annika Hall.

Att lämna vd-rollen innebär att man lämnar bekymmer men även de glädjeämnen som finns i vd-skapet och som präglat en stor del av livet. Ett bra tips till en ägare som lämnar vd-rollen är därför att inte bara fundera över allt jobbigt som man lämnar bakom sig, utan även hur man ska ersätta den positiva energin jobbet ger.

Förstå uppdraget

Annika Hall tycker också att det är bra om ägaren har klart för sig motivet till varför man väljer att ta in en extern vd. Det kan handla om allt ifrån att företaget behöver växa, hitta nya marknader eller att man som ägare vill fokusera på något annat än själva företagandet. Oavsett vilket så är det lättare för den nya vd:n att ta över om ägaren har tydliggjort varför man väljer att ta in en extern vd.

– Som extern vd kommer man ofta in för att det behövs en förändring i företaget. Samtidigt kan det finnas en stark kultur i företaget, och starka känslomässiga band till ägaren. Därför gäller det för båda parter att vara tydlig med vad man vill. Den nya vd:n måste ge sig tid att lyssna på både ägare och medarbetare för att förstå var företaget befinner sig.

Lär känna varandra

Annika Hall betonar att det viktigaste för att samarbetet mellan ägare och extern vd ska fungera är att man har en bra relation som vilar på gemensamma värderingar. För den som går in som extern vd ger hon därför rådet att prata mycket med ägaren innan och gå på djupet med frågor om hur ägaren ser på sitt företag och sin framtida roll.

– Var noga med att träffas mycket innan, även i informella sammanhang, för att lära känna varandra. Genom att bygga upp ett förtroende för varandra blir det lättare att föra en rak och tydlig kommunikation i vardagen.

Fakta

Tips till extern vd:

– Se till att du och ägaren har en samsyn kring värderingar. Prata mycket innan, ställ följdfrågor och våga utmana svaren du får. Varför vill ägaren ha en extern vd? Vad är det bästa och värsta som kan hända företaget? Vad kommer ägarens nya roll att bli?

– Ta reda på så mycket som möjligt om vad företaget står för. Vilken kultur präglar företaget? Hur gör de affärer? Vilken etik och moral präglar verksamheten?

– Var lyhörd och förändra med eftertanke. Lyssna på medarbetarna och försök förstå var de befinner sig. Var intresserad, sätt dig in i historien och var noga med att bekräfta det som gjorts. Tänk över hur du ska göra för att få medarbetarna med dig i förändringar.

– Tydliggör besluts- och kommunikationsvägarna, vem som gör vad. Se till att du och ägaren har en röst utåt.

– Skaffa dig ett externt bollplank som du kan dryfta problem och funderingar med.

Tips till ägare:

– Gör klart för alla, inklusive dig själv, varför du väljer att ta in en extern vd. Tydliggör vad din uppgift i företaget kommer att bli framöver.

– Skriv ned på ett papper vilka uppgifter som är vd:ns och vilka som är dina. Lägg papperna bredvid varandra. Överlappar de? Eller är det tydligt var gränserna går?

– Formulera ett tydligt ägardirektiv. Vad vill jag med företaget? Vad står det för? Vad ska företaget syssla med och inte syssla med? Finns det saker som vd:n inte får göra? Är det exempelvis tabu att expandera med lånat kapital eller att flytta huvudkontoret?

– Var medveten om att du som ägare har en lång och stark relation med medarbetarna och att lojaliteten därför ligger hos dig i första hand. Var noga med att visa i både ord och handling att du överlämnat det operativa ansvaret till den nya vd:n.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.