Glöm Lean – nu kommer Google

Benchmarking Sneglar du på Leankonceptet för att utveckla affärerna? Du kanske borde kolla på Google istället. Annika Steiber, forskare som undersökt deras framgångssaga, tror att Googles managementmodell kan bli lika populär som Lean.

Glöm Lean – nu kommer Google
Louise Billgert

Under drygt ett års tid har Vinnovaforskaren Annika Steiber levt med Google och hon konstaterar att företagets managementmodell innehåller flera faktorer som enligt forskning visat sig skapa framgång för ett företags innovationsförmåga.

Under årets Business Model Summit, ett event arrangerat av managementrådgivarna Cordial och tidskriften Affärsvärlden talade Annika Steiber om vad som gör Google till den framgångssaga företaget är. Hon tror att Googles managementmodell kan komma att lanseras på samma sätt som Lean-konceptet som rönt stora framgångar i Sverige. Dessutom menar Annika Steibner att Sverige har alla förutsättningar att lyckas väl med att ta till sig av Googles lärdomar.

– Sverige har världens chans utifrån vår ledarskapstradition att bli konkurrenskraftiga.

Lär av innovationskraften

Följande faktorer är några av ingredienserna som bygger Googles skaparkraft.

1. Ett högre syfte. Redan från början stod det klart att Google vill något mer än att tjäna pengar. En av företagets värderingar lyder: ”First users, then money”.

2. Högsta ledningen är passions- och innovationsorienterad.

3. Organisationen är samarbetsinriktad.

4. De använder ett systematiskt tillvägagångssätt.

5. Kulturen fungerar som en kompass. Cheferna sätter upp tydliga mål men detaljstyr inte genomförandet.

6. De satsar hårt på rekrytering av rätt personal. Google överinvesterar i rekryteringsprocessen för att de förstår hur viktigt det är att få tag i rätt medarbetare. Ett tydligt mål ger en tydlig kravprofil på talang.

7. Ledare ses som sociala arkitekter. De ska bygga miljön så att talangen och teamen kan blomstra. Det handlar om att sätta en tydlig riktning och hjälpa team och talanger att välja fokus genom att prioritera rätt saker. Ledarskapet blir därigenom mer utmanande eftersom cheferna förväntas coacha och inte peka med hela handen.

8. Organisationen är semistrukturell, 50 procent struktur och 50 procent kaos.

9. Vissa processer är formella, men mycket av arbetet bygger på självorganisering.

10. De utvärderar prestation återkommande. Ledningen ger tydliga, långsiktiga prioriteringar.

11. De lär både av historien och av framtiden. Ett exempel är att Googles HR-funktion består till en tredjedel av personer som har en doktorstitel. HR på företaget är mycket datadrivet.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Vd-tidningen sparar mina uppgifter.