Frälsning eller förbannelse?

Många talar om möjligheterna. Andra pekar på riskerna. Klart är att sociala medier är en kraft att räkna med. Frågan är bara hur just du och ditt företag kan dra nytta av den.

Nästintill dagligen kommer det rapporter om sociala medier. Om möjligheterna med kundkontakten, om faran i att stå utanför. Men också om riskerna och rädslan för vad det nya mediet kan föra med sig.

Fenomenet är dock inte nytt. Redan på 1990-talet, när e-posten började göra sitt intåg i företagsvärlden höjdes röster om riskerna, att exempelvis företagshemligheter lätt skulle kunna spridas och att anställda skulle distraheras i arbetet.

– Jag tror att det är naturligt att man känner stor oro inför det som är okänt. Min erfarenhet är att de som är mest negativa och oroliga är de som har minst kunskap och vana av sociala medier.

Det säger Lena Leigert, vd för kommunikationsbyrån Kreafon. Hon menar att det många gånger saknas kunskap i företagsledningen om vad sociala medier egentligen är och vilket värdefullt arbetsverktyg det kan vara, och jämför med telefonen.

– Man förbjuder ju inte telefon på jobbet, trots att det även där finns en potentiell fara i att anställda slösar bort värdefull arbetstid och sprider sekretessbelagda uppgifter.

Ändå är förbud precis vad många företag gör när det gäller sociala medier. I en undersökning som Projectplace genomfört har förbud under arbetstid ökat det senaste året. Drygt var tredje av de tillfrågade i undersökningen, 35 procent, uppgav att företagets policy förbjuder användning av sociala medier jämfört med endast 13 procent 2010. Samtidigt pekar andra undersökningar på att sociala mediers betydelse på företagsfronten ökar. Analysföretaget Gartner beräknar att det redan 2014 kommer att vara lika farligt att ignorera sociala medier som det i dag är att inte svara på ett telefonsamtal eller e-post. Kunderna förväntar sig helt enkelt svar på en förfrågan där, särskilt om företagen själva använder sig av de kanalerna för att marknadsföra sig.

Lena Leigert är av samma uppfattning.

– Det kommer att vara svårt i längden att stå utanför sociala medier. I många branscher är kunderna redan ute på nätet och skriver kommentarer som berör din verksamhet. Det är i slutänden inte du som avgör om du är med eller inte, det gör kunderna.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.