Internt rekryterad vd ger framgång

Framgångsrika företag präglas av få omorganiseringar, stor hänsyn till företagskulturen och internt rekryterad vd. Det visar Unionens undersökning bland 200 vd:ar.

Undersökningen Framgångsrika företag som fackförbundet Unionen genomfört visar att de svenska företagsledningarna har mycket att lära. De mest lönsamma företagen sätter kunder och anställda i fokus och tar hand om den talang som finns inom företaget. Det betyder att satsa på att medarbetare får mycket ansvar inom organisationen och kan avancera ända upp till vd:posten. Internt rekryterade vd:ar är nämligen mindre benägna att vara jagcentrerade karriärister som främst har egen vinning för ögonen. Framgångsrika företag litar på kompetensen inom företaget och tror inte lika mycket på konsulter med magiska lösningar. De inser att framgång kommer med trygg personal och små gradvisa förbättringar, och inte med stora omorganiseringar en gång om året.

Läs mer i nästa nummer av Vd-tidningen. Ute den 5 december.

Fakta

Så är framgångsrika företag

• De har en tydlig koppling mellan strategi, företagskultur och tillämpningen av ledarskapet.

• Tillsätter främst vd internt.

• Vd:n är först och främst inriktad på företagets framgång, inte sin egen personliga framgång.

• Använder sig främst av intern rekrytering av chefer.

• Har en stark företagskultur präglad av kundfokus, teamarbete, ansvar och engagemang.

• Alla chefer är bärare av företagets värderingar och har till uppgift att värderingarna tydliggörs för alla i organisationen.

• Genomför sparsamt med omorganisationer och drastiska förändringar, men arbetar desto mer med små, stegvisa förbättringar.

• Gör få eller inga personalneddragningar.

• Har en genomtänkt kombination av centralisering och decentralisering för att ge anställda ansvar och beslutskraft över det dagliga arbetet.

• Har en ärlig och öppen kommunikation med de anställda.

• Har en äkta personalorientering och behandlar människor som företagets viktigaste tillgång. Ser personalen som största källan till produktivitetsvinster och lönsamhet.

Källa: Framgångsrika Företag, Unionen, 2012.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.