Köra med handbromsen i

Krönika Överväg andelen tid ert företag lägger på att utveckla affären med andelen tid ni lägger på att utveckla det interna samarbetet. Jag har aldrig stött på ett företag som lägger för mycket tid på det senare. Däremot har jag gott om anekdoter som tyder på för lite.

Köra med handbromsen i
Michael Soderling är krönikör i Vd-tidningen. Foto: Peter Knutson.

Jag minns en vd som inför en ledningsgruppsutveckling konstaterade att i hans företag hade man de föregående fem åren ägnat 90 minuter åt sådana frågor. I en annan ledningsgrupp sa en medlem ”det är som att vi kör med handbromsen i.”

Om du funderar på utvecklingspotentialen i ditt företag har jag två tips på nedslagspunkter. Den ena kommer från forskning om framgångsrika ledningsgrupper: Du och de andra medlemmarna kan på varsin post it-lapp skriva ner hur ni ser på syftet med gruppen. Svaren ska bestå av en, max två meningar vilket tvingar er att tänka till. Sätt upp lapparna på en whiteboard och begrunda. Om din ledningsgrupp liknar de flesta som jag träffar kommer ni att se svar som spretar. En klassiker är att man inte skiljer på gruppens syfte och företagets mission.

Varför är det här viktigt? Betänk ett fotbollslag där spelarna har olika uppfattningar om syftet med laget. En spelare är med för att vinna matcher, en annan för att få nya vänner och en tredje för att förbättra sin kondition. Olika syften kommer att medföra olika förhållningssätt och driva olika beteenden. Därmed finns anledning att sätta av tid för skapa samsyn och när ni ändå är i gång kan ni passa på att diskutera vad det är för skillnad på rollen som chef och rollen som ledningsgruppsmedlem.

Den andra nedslagspunkten kommer från forskning om hur goda interna samarbetsprocesser främjar lönsamhet och det låter nästan för enkelt: Säkerställ att människor över teamgränserna bygger personliga relationer och får insikt i varandras vardag. De kan i en workshop sätta sig in i vilka uppdrag och mål kollegorna har, vad de brottas med, vad de saknar från vårt team och vice versa. Om man mellan team ökar förståelsen för dessa och liknande frågor blir utfallet enligt forskningen att viktig information i större utsträckning flödar mellan team och att medarbetare över teamgränser ökar graden av koordinering.

Grädden på moset får vi om chefer aktivt arbetar för helheten snarare än att enbart ta ansvar för sitt team. Det återanknyter till frågan om vad det är för skillnad på chefsrollen och ledningsgruppsmedlemsrollen och ytterst till idén om att inte lägga för lite tid på att utveckla det interna samarbetet. Låt 2022 bli året då ni lättar på handbromsen!

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.