Konsten att se mellanrummen som en möjlighet

Ledarskap Hur ska man som ledare se mellanrummen som möjlighetsrum? Den frågan ventileras i den nya boken ” Den gyllene zonen – Att leda i mellanrummen”.

Konsten att se mellanrummen som en möjlighet

För många andra betyder mellanrummen mest utfyllnad. Men för författarna Jan Sturesson, P-O Gunnarsson och Linus Owman innebär mellanrummen stora möjligheter för den som vill bli en bättre ledare i din organisation. Deras budskap: Låt mellanrummen bli Den gyllene zonen.

 – Mellanrummen finns där överallt och hela tiden, men måste samtidigt identifieras och avtäckas. Detta kräver mod och inlevelseförmåga, förklarar Jan Sturesson.

Nu lanseras ledarskapsboken vars syfte är att ge läsaren energi och mod att utvecklas som ledare och chef. De tre författarna har under en lång tid arbetat med omvärldsanalys, ledarskapsutveckling och strategifrågor och delar här med sig av sina erfarenheter och insikter.

Läs mer: Ett modernt ledarskap kräver kunskap

Bakgrunden är att Jan Sturesson och P-O Gunnarsson startat fem nationella ledarutvecklingsprogram för offentliga chefer. Efter 15 år har ett tusental chefer deltagit i programmet som de skapade inom det multinationella revisions- och konsultbolaget PwC, där de lyft fram det personliga och autentiska ledarskapet i vad de kallar ”mellanrummen”.

Vilka är då de tre författarna bakom boken?

– Vi är en grupp vänner med starka viljor och god lyhördhet för varandra, vilket har varit nyckeln till ett gott samarbete, berättar P-O Gunnarsson.

Han driver i dag eget företag inom ledarutveckling – PO Gunnarsson Ledarskap – efter att själv ha jobbat som bland annat förvaltningschef, kommundelschef och kommundirektör i mer än 20 år. Han har tidigare skrivit två böcker på området ledarskap. PO Gunnarsson arbetade under fjorton år som ledarskapskonsult inom PwC där han också var ansvarig för rådgivning till kommuner under en längre period.

Läs mer: Många av en orealistisk bild av ledarskapet

Jan Sturesson presenterar sig som strategisk rådgivare och ledarutvecklare utifrån det egna företaget, RESTING – Advise from the Future, med både svenska och internationella klienter. Han har tidigare varit delägare inom PwC och var under åtta år globalt ansvarig för offentlig och ideell sektor. Han har dessutom skrivit flera böcker om bland annat omvärld, utveckling och strategi med fokus på den offentliga sektorn och städer.

Linus Owman är statsvetare i grunden och har en pol.mag. med inriktning på internationella relationer, identitetsformation och demokratisk konsolidering. Efter att i mer än tio år arbetat med offentlig sektor inom PwC, varav flera år i en global roll tillsammans med Jan Sturesson, arbetar han nu på PwC:s avdelning för informationssäkerhet.

Tillsammans behandlar de olika aktuella mellanrum som berör samhället, organisationen, ledaren och människorna runt denne. Det handlar om digitalt–analogt, historia–framtid, människa–maskin, ledare–medarbetare, organisation–kund, och privat–offentligt.

Den gyllene zonen – Att leda i mellanrummen ger ledaren stöd i att våga tänka utanför de vanliga paradigmen och bli inspirerade att fundera kring det egna ledarskapet.

Boken gavs ut av förlaget Hoi den 21 januari.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.