Sluta tjata om effektiva möten!

Håller du med om att det finns alldeles för många möten som dränerar dig på energi?

Sluta tjata om effektiva möten!

Som chef spenderar du 50-80 procent av din tid i möten. Är det bra eller dåligt? Frågan är förstås felställd. Om det är möten som leder er framåt mot era mål så är det bra. Om inte, så är det dåligt.

Det vanligaste sökordet för möten är ”effektiva möten”. Jag tror att det beror på att vi börjar få nog av alla dessa möten som saknar syfte (varför har vi det här mötet – egentligen?), mål (vad ska vi åstadkomma på just detta möte?), metoder (Hur gör vi för att få ut max av alla på mötet?) eller ens en idé om vilka som bör vara med på mötet (ungefär en tredjedel blir kallade i onödan).

”Effektiva möten” alltså. Räddaren i nöden. Eller? Jag som är passionerat intresserad av kommunikation vet att ord spelar roll. Pratar du bara om ”Effektiva möten”, blir det tyvärr ett endimensionellt tänkande, och därmed ett endimensionellt ledarskap.

Det är klart att era möten ska vara effektiva – också! Ni ska ha tydliga mål, en tydlig agenda som är lätt att checka av, en effektiv process och gärna hög fart och fokus på sakfrågan så att ni inte fastnar. Men det i sig räcker inte för att ni ska få till riktigt bra möten.

Det ni också behöver är energi eller engagemang. Nu pratar vi goda relationer, ett attraktivt syfte, en vision, gemensamma spelregler för hur vi beter oss, fokus på beröm och positiva interaktioner, men också en ärlig, respektfull och öppen dialog där alla är involverade. Dessa möten kan kallas: ”Effektfulla möten”.

Får ni till en hög effektivitet och en hög energi så får ni en fantastisk utväxling av era möten. Ni får ”Effektfulla möten”. Det är det ni vill ha. Det är möten som alla vill gå på. Det är möten där ni fyller på med energi istället för att dräneras av dem.

De värsta av alla möten är de som varken har effektivitet eller energi. De är ostrukturerade, börjar sent, fylls av PowerPoint och frustrerade människor som inte vet varför de är där eller hur de ska bidra. Det är som att långsamt dra ut en tand. Undvik dessa som pesten.

Varje gång du blir kallad till ett möte utan syfte eller mål. Fråga då: Vad är syftet med mötet? Vad är målet? Hur tänkte du att jag ska bidra? Får du inte något tydligt svar kan du med gott samvete tacka nej. Om du själv är den som kallar? Nu vet du vad alla andrar undrar, vare sig de säger det eller inte.

Kommunikation, arbetsglädje och resultat går hand i hand. Kommunicera som en ledare. Led möten som en ledare.

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.