Så bra är företagens webbplatser

Affärerna Webranking by Comprend – den globala rankingen av företagswebbplatser har undersökt de 100 största svenska företagen. I toppen på rankinglistan återfinns livsmedelsföretaget Cloetta.

Så bra är företagens webbplatser

De flesta av bolagen når inte upp till förväntningarna inom ir. Samtidigt blir svenska företag bättre och bättre på att kommunicera sitt hållbarhetsarbete, även om de flesta har en lång väg att gå till full transparens.

Svenska företag gör framsteg i fråga om hållbarhetskommunikation: årets resultat visar att kapitalmarknadens förväntningar på innehåll uppfylls till en högre grad. 2013 låg resultatet på 30 procent, vilket nu har klättrat upp till 45 procent. Sedan 2013 har företagen främst blivit bättre på att presentera strategier för hållbarhetsarbete, årliga hållbarhetsrapporter, väsentlighetsanalyser och information om skattebetalningar och arbete mot korruption.

Även om 82 procent av de största svenska bolagen presenterar en strategi för deras hållbarhetsarbete, vilket är i nivå med de 500 största bolagen i Europa, så är det fortfarande en bit kvar till att fullt ut uppfylla kapitalmarknadens förväntningar.

Data gällande hållbarhet, såsom Co2-utsläpp, energiförbrukning eller avfallshantering är något som svenska företag till stor grad misslyckas med att presentera. 40 procent av företagen presenterar data för ett område gällande miljön, medan endast 22 procent av företagen presenterar data för två eller fler miljöområden, vilket skulle visa en tydligare bild av företagets miljöpåverkan.

Läs mer: Börsens mest jämställda bolag

När det kommer till sociala data som jämlikhet, hälsa och säkerhet, och utbildning, är siffrorna ännu något lägre: 30 procent presenterar data för ett område, 15 procent presenterar data för ett eller fler områden.

Sandvik är det svenska företag som presterar bäst ifråga om att uppfylla förväntningar gällande hållbarhetskommunikation. Deras strategi backas upp av data, tydliga mål och en fristående hållbarhetsrapport.

Svenska företag har de senaste åren höjt sitt genomsnitt gällande att möta kapitalmarknadens förväntningar på ir-innehåll på företagswebbplatser, men i år har de tagit ett steg tillbaka. I genomsnitt uppfylls 36 procent av målgruppens förväntningar. Med tanke på målgruppens betydelse i form av investerare, aktieägare och journalister, så är siffran likväl ett dystert besked som en möjlighet. Ser man till resultat från de 500 största företagen i Europa så ligger dock Sverige något bättre till: 36 procent kontra Europas 29 procent.

Generellt är svenska företag väldigt bra på vissa områden gällande ir, men otydliga, eller rentav bristfälliga, gällande andra områden. Ett exempel där företagen är bra är att presentera en generell strategi för företaget, vilket 91 procent av de svenska företagen gör. När det gäller att förtydliga denna strategi genom att presentera vilka konkreta steg som ska tas för att genomföra denna strategi lämnas det ofta upp till besökaren själv att lista ut: endast 32 procent av företagen presenterar detta innehåll.

Tittar man till finansiell rapportering så är svenska företag bra på att uppfylla målgruppsförväntningar: 97 procent av de svenska företagen publicerar års- och delårsrapporter i PDF på sina hemsidor, de flesta har till det en lång historik av rapporter tillgängliga och PDF:erna är användarvänliga med bokmärken och navigering. När det gäller framtidsutsikter, ett användbart verktyg för att påvisa bilden av ett företag som rustat inför framtiden, så brister dock svenska företag. Mot bakgrund av den fakta som rapporterna står för, ett tydligt budskap om vad som har åstadkommits, så finns det uppenbarligen underlag hos svenska företag att vara mer transparenta med sina framtidsutsikter. Men endast 10 procent presenterar en analytisk framtidsutsikt av sin marknadssituation och 8 procent en finansiell motsvarighet. Detta kan dock anses vägas upp av att svenska företag är jämte sina europeiska motparter bra på att presentera sina finansiella mål: 61 procent kontra 22 procent.

Ifråga om ir-kommunikation så är Skanska det svenska företag som presterar bäst. De erbjuder tydliga bakåtblickar i form av rapporter och målprestationer, samt välförankrade framåtblickar i form av strategier med konkreta steg och finansiella mål.

En trend som blir tydligare i undersökningen är att erfarna företag med en längre historik som börsnoterade tenderar att prestera bättre ifråga om uppfyllelse av målgruppernas förväntningar. Detta kan till viss del förklaras av att en historik av rapporter, nyckeltal och data önskas, men generellt så syns det att nya företag och avknoppningar helt enkelt inte har allt önskat innehåll på plats.

Tydligt är att de företag som aktivt jobbar med sin transparens även presterar bättre med att uppfylla målgruppernas förväntningar. Exempelvis Cloetta, som återigen kniper första platsen i årets Webranking by Comprend:

– Cloetta har alltid strävat efter att ha en av de bästa och mest transparenta websidorna bland svenska börsbolag. Att vi nu för tredje året i rad får utmärkelsen som bäst i Sverige är mycket glädjande och ett kvitto på att vårt metodiska arbete inom digital kommunikation ger resultat, säger Jacob Broberg, informations- och ir-direktör på Cloetta.

Årets poäng för Cloetta landar på 85,1 av 100, vilket är högst i Sverige. Skanska behåller sin silvermedalj i år med 84 poäng medan Swedish Match klättrar upp på tredje plats med 80,7 poäng. Årets klättrare är Munters Group, som kliver upp från 32,1 poäng förra året till 51 poäng i år. En ökning på hela 18,9 poäng.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.