Här är de 10 företagen som lämnat flest anbud

Anbud Bygg- och teknikföretag är de som lämnar flest anbud i offentliga upphandlingar, framgår av en färsk rapport. Rapporten visar också att många mindre företag håller sig väl framme i anbudstävlingarna.

Här är de 10 företagen som lämnat flest anbud
Byggföretag tillhör de flitigaste anbudsgivarna. Foto: Stock Adobe.

Varje år annonseras över 18 000 offentliga upphandlingar i Sverige. Det sammanlagda värdet av de inköp som omfattas av upphandlingsreglerna uppgår till närmare 800 miljarder kronor, vilket motsvarar nästan en femtedel av BNP.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Det framgår av rapporten ”Statistik om offentlig upphandling 2020” från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket, som ger en samlad bild av de offentliga affärerna i Sverige året innan.

Trafikverket toppar

Den myndighet som annonserade flest upphandlingar under året var Trafikverket, som annonserade 671 upphandlingar, följt av Stockholms stad och Göteborgs stad, som annonserade 401 respektive 321 upphandlingar.

Fyra av tio upphandlingar gäller bygg- och anläggningsarbete. De tio företag som lämnar flest anbud är alla verksamma inom bygg-, teknik- och anläggningsbranscherna (se lista längre ned).

Sju av tio mindre företag

Men rapporten visar också att det inte bara är stora företag som lämnar anbud. En vanlig missuppfattning är annars att de små företagen är underrepresenterade bland anbudsgivarna. Men av rapporten framgår att sju av tio anbudsgivare är mindre företag.

Av de företag som lämnade anbud var 36 procent mikroföretag, 34 procent små företag och 11 procent medelstora företag, medan 4 procent var stora företag. Resterande 15 procent av anbudsgivarna utgjordes av privata företag och andra organisationer där uppgifter om storlek saknas, till exempel enskilda firmor.

Rapporten pekar även på att de mindre företagen kan finnas med i offentliga upphandlingar även på andra sätt. De kan dels vara underleverantörer till större företag som är anbudsgivare, dels delta i direktupphandlingar som inte ingår i statistiken över anbudsgivare.

Tilldelningsgrunder

Som KvalitetsMagasinet tidigare rapporterat har pris blivit allt vanligare som tilldelningsgrund. 2017 användes pris som tilldelningsgrund i 48 procent av upphandlingarna, jämfört med 60 procent 2019. I 40 procent av upphandlingarna användes tilldelningsgrunden ”bästa förhållande mellan pris och kvalitet”.

Men även om tilldelningsgrunden pris används ska det inte tolkas som att det inte ställs några krav på kvalitet, menar Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

– Det är möjligt att ställa lika höga krav på kvalitet oavsett vilken tilldelningsgrund som används och det görs ofta, säger hon i en kommentar.

Offentliga utbetalningar

Rapporten innehåller även uppgifter om storleken på de offentliga utbetalningarna. 2019 betalade stat, regioner och kommuner ut drygt 873 miljarder kronor till privata företag och andra organisationer. I beloppet ingår både upphandlingspliktiga och icke upphandlingspliktiga utbetalningar.

Av den summan svarade kommuner för drygt 348 miljarder kronor, regioner för närmare 306 miljarder kronor och statliga myndigheter för närmare 220 miljarder kronor.

Fakta

10 företagen som lämnade flest anbud 2019

 1. WSP Sverige AB 620
 2. ÅF-Infrastructure 588
 3. NCC Sverige 520
 4. Peab Anläggning 443
 5. Tyréns 418
 6. Ramboll Sverige 408
 7. Skanska Sverige 372
 8. Svevia 343
 9. Norconsult 282
 10. Bravida Sverige 259Källa: Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket.

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.