Generationsskiftet är i hamn – men sen då?

Krönika Vad ligger bakom ett framgångsrikt generationsskifte? Krönikören och seniora rådgivaren Helena von der Esch avslöjar två faktorer som ofta brukar vara inblandade.

Generationsskiftet är i hamn – men sen då?
Foto: Stock Adobe

Att föra över ägande, förvaltande och utveckling från en generation till nästa liknas ofta vid att manövrera ett stort skepp på öppet hav. Liksom vågor av risk kan vara höga, kan det också finnas perioder av stiltje med enbart en svag bris till hjälp. Trots eventuella prövningar, når de flesta tryggt i hamn när en rättvis process lett till klubbat beslut för framtiden.

Men, en sådan rättvis process bör få ta tid och kan ta olika lång tid. Den inkluderar alla berörda parter, förhoppningsvis ledd av en extern neutral part. Det kan vara mindre familjer eller familjer som är fler i både antal och aktiva generationer. Oavsett storlek är frågeställningarna och utmaningarna i stort sett desamma, men deras ägarstrukturer och beslutsfattandeprocesser varierar.

Priset för processen är uthållighet, energi och fokus, och när hamnen har nåtts har det firats stort. Champagnekorkar har skjutits i väg, avtal har upprättats och undertecknats, kramar har utbytts och kommunikationen har flödat. Budskapet om att nästa generation tar över måste spridas! Ingenting är viktigare än när ägare säkerställer sin långsiktiga plan till personal, kunder och leverantörer. För att inte tala om banken.

En sak är säker: Långsiktiga ägare måste ha både viljan och förmågan att navigera genom hela resan.

Men vad händer när allt är klart?

Det kan kännas som ett vakuum, som om luften plötsligt går ur. Rådgivarna drar sig tillbaka, plötsligt blir det färre möten i kalendern med tema ägarstrategi. Det har blivit en vana att gå till konstruktiva möten tillsammans med familjen. Familjebanden har stärkts, nya relationer har skapats. Det ger den nya ägargenerationen den tillit och trygghet de behöver för att fortsätta bygga och förvalta.

De ägare som har knäckt koden bakom ett framgångsrikt generationsskifte och en hållbar verksamhet har två gemensamma nämnare: kunskap och kompetens anpassade till dagens och framtidens förväntan och krav. De är väl förtrogna med områden såsom familjedynamik, entreprenörskap, hållbarhet och innovation – och de är tillsammans lika medvetna om samtliga. De skickligaste har helt enkelt, återigen, lärt via skolbänken. En sak är säker: långsiktiga ägare måste ha både viljan och förmågan att navigera genom hela resan. Det är i hög grad avhängigt av att de är välutbildade och engagerade i sitt ansvar både för samhället och familjen.

När lugnet har lagt sig efter champagnekorkar som poppat, vet alla exakt hur de organiserat sig för att fortsätta framåt och lyfta till nya höjder. I stället för att stirra tomt ut mot horisonten förstår de att horisonten är en tilltalande regnbåge – den är alltid där någonstans, även en bit bort. Den är tydlig och visar vägen, men arbetet är aldrig riktigt avslutat. Och det är det som är själva poängen; arbetet leder bara till nästa milstolpe, tills det att nästa generationsskifte når hamn.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.