Fyra tips som leder företaget genom förändringen

Förändringsarbete Förändringar kan bli en katastrof, med missnöje, motivationskrascher och minskad produktivitet som följd. Det kan också bli det bästa som hänt på länge. Allt står och faller med ledarskapet. Här är fyra tips som stärker ert förändringsledarskap.

Förändring är inte längre något som organisationen motsträvigt tvingas till vart tionde år, det är en ständigt pågående och nödvändig process i såväl privata som offentliga verksamheter.

Enligt en färsk studie från organisationskonsultfirman McKinsey misslyckas upp emot 75 procent, alltså tre av fyra, med sina förändringsinitiativ – med stora kostnader och omfattande organisatoriskt lidande som konsekvens.

Stora skador

Internt resulterar en misslyckad omställningsprocess i låg motivation, kraschad framtidstro, misstro mot ledningen och stort produktionsbortfall. Det inre tillståndet manifestera sig också förr eller senare även externt, mot kunder, brukare, klienter, leverantörer. Varumärket tar skada. Kvaliteten tar skada. Ekonomin tar skada.

Så hur navigerar man då på bästa sätt genom en omfattande förändring? Som så ofta annars i organisationer av alla olika slag, ligger nyckeln i händerna på dem som utövar ledarskapet. Även här har McKinsey bistått med några konkreta råd:

1. Lyssna på fotfolket.

I stället för att lyssna på tjejen i receptionen, eller truckföraren som kör runt godset på lagret, eller undersköterskan som faktiskt både träffar och tar hand om människorna som söker vård, har ledare en tendens att lyssna på varandra. Om du som har en ledande position i stället för att sitta och pennfäktas med människor som liknar ledningen och tycker som ledningen, lyssnar på fotfolket, kan det visserligen dyka upp en och annan obekväm sanning eller insikt. Men på sikt får ni en betydligt bättre bild av hur det egentligen står till i er verksamhet. Att ha koll på hur det egentligen står till i en organisation, och inte utgå från önsketänkande eller antaganden, är en grundbult i allt förändrings- och förbättringsarbete.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.