Fyra tips för ökad trivsel på arbetsplatsen

Arbetsmiljö Medarbetarnas välbefinnande ökar om de har en sund arbetsplats. Det resulterar också i högre motivation och engagemang. Men en ny undersökning visar att hälften av de tillfrågade efterlyser en bättre trivsel.

Fyra tips för ökad trivsel på arbetsplatsen

It-företaget Talent Management har genomfört en landstäckande undersökning om trivsel på arbetsplatser. Den visar bland annat att arbetstagare i Norra Sverige trivs bäst på sin arbetsplats medan medarbetare i Skåne, Halland och Blekinge inte är så nöjda med trivseln på deras arbetsplats och önskar att den förbättras.

Ett missnöje bland medarbetare på grund av otrivsamhet på arbetsplatsen kan leda till att arbetstagaren riktar blicken mot andra företag i hopp om en bättre arbetsmiljö. En högre lön leder nödvändigtvis inte till bättre trivsel; några viktiga faktorer för ökad trivsel på arbetsplatsen är tillit, samhörighet och arbetsfördelning.

Läs mer: Mikropauser förbättrar hälsoläget på arbetsplatsen

Att motta feedback från ledningen, positiv såväl som negativ, är betydande för att medarbetarna ska kunna utveckla sig som individer och känna att arbetet de gör är meningsfullt. Konstruktiva dialoger mellan arbetstagare och arbetsgivare bidrar till en tryggare arbetsmiljö, då medarbetarna upplever tillit och en större samhörighet i teamet.

En annan viktig faktor som studien pekar på för att öka trivseln är tydlighet i arbetsfördelningen. Om medarbetarna inte känner till sina arbetsuppgifter kan de utföra uppgifter från andras delområden, vilket kan leda till konflikter medarbetarna emellan.

Läs mer: Mobilfria miljöer kan minska stressen på arbetsplatsen

– Det är viktigt att medarbetarna upplever balans mellan deras arbetsansvar och deras kompetenser, så att de är uppmärksamma på både företagets och sina egna personliga mål, säger Allan Nygaard, Nordic Regional Director hos Talentsoft.

Fyra tips för ökad trivsel på arbetsplatsen

1. Skapa en trygg arbetsmiljö

Det är viktigt att medarbetarna upplever tillit på jobbet – då effektiviseras deras engagemang och produktivitet.

2. Investera i samhörighet

Att investera i samhörighet är givande då det stärker motivationen och samarbetet bland medarbetarna.

3. Ge feedback

Positiv och negativ/konstruktiv feedback är viktigt för att medarbetarna ska känna att deras arbete är meningsfullt.

4. Se till att arbetsplatsen är städad

En prydlig och städad arbetsplats ökar inte bara trivseln på arbetsplatsen utan förbättrar också koncentrationen bland medarbetarna.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.