-->

Företagens dom om Postnords service

Digitalisering & IT En färsk rapport från Företagarna visar att de omfattande förändringarna av den svenska posten orsakar stora problem för landets företagare. 7 av 10 företagare anser att det är viktigt för verksamheten att kunna skicka och ta emot brev som når mottagaren inom två arbetsdagar.

Företagens dom om Postnords service
Posten började delas ut varannan dag i de skånska kommunerna Kävlinge och Lund i september 2020. Foto: Adobe Stock

– Posten fyller fortfarande en viktig funktion för företagare i hela landet. Det är ohållbart att samhället med ena handen sakta tar bort posten, och med den andra markerar hur viktigt det är att företagen skickar och tar emot brev och paket punktligt, säger Pontus Lindström, näringspolitisk expert på Företagarna.

Under de senaste åren har regeringen tillsammans med Postnord föreslagit och genomfört en rad omfattande förändringar av den svenska posttjänsten. Det handlar framför allt om minskad service i hela landet i form av ökade leveranstider och varannandagsutdelning.

Posten började delas ut varannan dag i de skånska kommunerna Kävlinge och Lund i september 2020. Under första halvan av 2021 har utrullningen fortsatt i södra och västra delen av landet. Planen är att varannandagsutdelningen ska tillämpas i hela landet 2022.

Hela 72 procent av företagare på landsbygden och 62 procent i storstäder tror att detta kan få stora eller vissa negativa konsekvenser för verksamheten.

Så sent som i vintras lade regeringen även fram ett nytt förslag om ökade leveranstider. Förslaget innebär att det för många företag (och privatpersoner) kan ta upp till sex arbetsdagar innan ett brev når mottagaren, beroende på när under dagen postlådan töms och vilken tid posten delas ut. Förslaget har mötts av kritik av flera tunga svenska myndigheter, bland annat tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen.

– Det finns förslag från regeringen och en önskan från Postnord om att förändringen av postservicen fortsätter i oförändrad takt. Men efter pandemin borde det ligga i allas intresse att Sveriges företag har de absolut bästa förutsättningarna för återhämtning, menar Pontus Lindström.

Ett av de vanligaste argumenten för nedmonteringen av landets posttjänster är digitaliseringen och det faktum att hela landet har internetuppkoppling. Men på många håll i landet finns det fortfarande stora brister i bredbandsutbyggnaden. Utanför tätorterna är snittet för landet endast 57 procents täckning.

– Vi står upp för möjligheten att bedriva företag i hela landet. I dagsläget går det inte att göra utan en väl fungerande infrastruktur, i form av post, bredband och telefoni, säger Pontus Lindström.

– Det är hög tid att Sveriges folkvalda politiker tar på sig ledartröjan gällande den landsomfattande posttjänsten och bromsar de försämringar som just nu sker runt om i landet, avslutar Pontus Lindström.

Rapporten i siffror

• 4 av 10 företagare upplever att posttjänsterna fungerar ganska eller mycket dåligt. Endast tre procent anser att postväsendet fungerar mycket bra.

• 66 procent av företagarna tror att varannandagsutdelning av post kommer leda till vissa eller stora negativa konsekvenser för det egna företaget. Bland företagare på landsbygden är samma siffra 73 procent.

• 7 av 10 företagare anser att det är viktigt att kunna skicka eller ta emot fysiska brev som når mottagaren inom två dagar.

Här hittar du rapporten

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.