Fördumning dåligt för företaget

Företagskultur Funktionell dumhet – vad som gör att rimligt begåvade människor inte agerar självständigt på arbetet. Det är ämnet för en ny bok där författarna pekar på att "dumhetsparadoxen" kan bli katastrofal för verksamheten.

Fördumning dåligt för företaget

Vad innebär flockbeteende, bekvämlighet, dåligt självförtroende blandat med rädsla för att råka illa ut, floskulösa visioner och varumärken, imitationer av andra och modevågor i ledarskap för en arbetsplats och för företag?

Det är ämnen som Mats Alvesson, professor i företagsekonomi i Lund, och André Spicer, vid Cass Business School i London, tar upp i ”The stupidity paradox – the power and pitfalls of functional stupidity at work” – eller Dumhetsparadoxen om man översätter till svenska. De lanserade begreppet funktionell dumhet i en vetenskaplig artikel 2012 och nu utvecklas det i den nya boken. I den belyser de begreppet och hur det kan motverkas.

– Organisationer genomsyras av ett underskott på reflektion. De kritiska frågorna ses som obekväma och därför intar vi följsamma positioner där vi anstränger oss för att ingen ska kunna anmärka på oss. Då kan vi hamna i ett läge där alla gör rätt, en positiv anda råder och allt ser bra ut men mycket fungerar illa, säger Mats Alvesson.

I boken lyfts exempel på vad som händer när symbolaktiviteter och skyltfönster blir viktigare än det vi verkligen gör på våra arbeten – och utrymmet för eget tänkande och ansvarstagande krymper.

– Följderna för verksamheten i ett längre perspektiv kan bli katastrofala. Därför behövs systematisk dumhetsbekämpning, säger Mats Alvesson.

Boken ges ut av Profile Books.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.