Så drar företag nytta av universitetens forskning

Strategi Internet, Iphone och GPS – många produkter och företeelser runt om oss är resultatet av universitetsforskning. Företag som kan använda resultat från den akademiska världen och föra ut dem i samhället har mycket att vinna.

Luleå tekniska universitet är ett exempel i Sverige där man odlar samarbetet med lokala företag för att föra över akademiska resultat till praktisk verklighet. Innovationskontoren vid universiteten i Örebro, Uppsala och Linköping arbetar också med ett projekt för att sprida sina resultat till små och medelstora företag.

För företag finns mycket att vinna på att samarbeta med universiteten. I USA finns mer av en tradition på det här området. Här är en rad sätt som man jobbar på där.

Odla kontakter

Ett är att hålla koll på forskningsresultat – att läsa på universitetens hemsidor eller i vetenskapliga tidningar för att på syn på forskning som kan utvecklas till produkter eller metoder

Att samarbeta med forskare i olika former är också en väg. Då är det viktigt att själv vara beredd att bidra med kunskap från den egna verkligheten, idéer eller data från sin verksamhet.

Att odla kontakter bland professorer eller forskare inom det egna verksamhetsområdet är ytterligare ett sätt.

Korta överföringstiden

Grundforskning är förstås svårare att använda än mer tillämpad forskning. Det kräver mer av företagen för att dra nytta av grundforskningen, men kan ge mer revolutionerande uppfinningar.

Andra företag letar efter de forskare inom tillämpad forskning som kan hjälpa dem att formulera behov som finns så att det sedan går att jobba för att möta de behoven.

Historiskt har mediciner, uppfinningar och andra forskningsresultat tagit decennier och halva sekel innan de slagit igenom i samhället. Förhoppningsvis kan söktjänster – både Google och mer specifika tjänster – snabba på processen.

Källa: Harvard Business Review

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Vd-tidningen sparar mina uppgifter.
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.