nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

För få bidrar till innovationer

Innovation är allas ansvar i ett företag, men det är ledningen som måste se till att alla faktiskt kan föra fram idéer.

Enligt en undersökning som presenterats i Harvard Business Review uppmuntras merparten av anställda att bidra till innovationer men långt färre får resurser till det. 3 500 personer i USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland och Indien har deltagit i undersökningen som har genomförts av konsultföretaget O.C. Tanner Institute. Den pekar på stora skillnader mellan uppmuntran till att innovera och grad av möjlighet att få göra det beroende på vilken nivå personalen arbetar på i företaget. Nio av tio av de anställda på lägre nivåer ansåg att de borde vara delaktiga i det innovativt arbetet, men bara sex av tio fick möjlighet att vara det. Det gällde bland alla typer av företag, oberoende av storlek.

De flesta anställda tycker att ledningen inte uppmuntrar dem att göra ett riktigt bra jobb eller inte ger dem möjlighet att göra det. Mindre än hälften av de anställda på lägre nivå som hade tid att tänka ut nya idéer trodde att de kunde få de pengar, det stöd eller den personal som behövs för att genomföra idéerna.

I undersökningen vittnar anställda om chefer som inte är intresserade av deras idéer eller som bara vill fortsätta att arbeta på sitt sätt. Om ledningens tal om att alla ska bidra med idéer mest framstår som tomma ord kommer också anställda som vill bidra att sluta med det – och företaget att gå miste om nya genombrott.

Här är några tips på vad du som vd kan göra:

  • Fråga dig själv om du verkligen menar det du säger om att alla ska hjälpa till i det innovativa arbetet. Om så är fallet, se till att lyfta fram dem som bidragit med nya idéer och tala om hur viktiga idéer är för företaget.
  • Lägg tid på att prata med enskilda anställda. Fråga om de har idéer som kan hjälpa företaget.
  • Tänk på vad du kan ställa för resurser till förfogande för att anställda ska kunna pröva sina idéer. Det kan handla om att få lägga en halv arbetsdag i veckan för att testa ett nytt förslag.

Fler nyheter

Akta dig för chefer som skriker åt sina barn

Krönika

Brukar du notera hur människor behandlar, pratar med eller pratar om, sina barn? Det kan vara en god indikation på med vilket anslag de också bemöter, eller kommer att bemöta, sina medarbetare. Föräldraskap är intimt förknippat med ledarskap. Föräldraskap ÄR i många dimensioner ledarskap. Skillnaden ligger kanske i att i föräldraskapet lägger man oftare bort […]

Digitalisering suddar ut gräns mellan arbete och familjeliv

I en ny studie som forskare vid tre svenska universitet gjort visas att den ökade användningen av digital teknik på ett grundläggande sätt påverkat organisering av arbete och i förlängningen även arbetsförhållanden i dagens arbetsliv. Utvecklingen har bidragit till att tidigare tydliga gränser mellan arbete och övrigt liv suddats ut.

5 tips till en ny chef

Med chefsrollen följer många nya uppgifter och nya utmaningar att bita i. It-företaget Flex Applications har sammanställt 5 tips till en ny chef.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vd-tidningens nyhetsbrev är helt gratis. Anmäl dig här